Aşr-ı Şerifler

(Kaynak: Internet ve "sorularlarisale.com"..)
Bilindiği gibi sabah ve akşam namazlarından sonra Kur’an’dan “Lâ yestevî”(Haşr Sûresi'nin sonundaki üç âyeti), öğle namazından sonra “Lekad sadakallâhu” Ayetleri ile başlayan(Fetih Sûresi'nin son üç âyeti) aşırlar; ikindi namazından sonra Amme (Nebe) Sûresi'nin yarısı(31-40) veya tamamı; yatsı namazından sonra da “Âmenerresûlü”(Bakara sûresinin sonunda yer alan iki âyet) aşr-ı şerifleri okunmaktadır.