Cenaze Namazı

(Diyanet İlmihali-Sayfa: 69)

Doğum gibi ölüm de Allah’ın(C.C.) değişmez bir kanunudur. Her canlı bir gün mutlaka ölecektir. Baki ve ölümsüz olan sadece Allah’tır(C.C.).

Ölüm, hayatın tamamen sona ermesi değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır.

İnsanın dirisi gibi ölüsü de saygıya lâyıktır. Çünkü insan, ölüm ile bu dünyadan ayrılmış ancak başka bir âlem için doğmuş, yeni bir hayata başlamıştır.

Ölen insanın yıkanması; âdeta yeni doğmuş bir çocuğun yıkanmasını, dünya hayatının insan üzerinde bıraktığı kirlerin temizlenmesini temsil eder.

Cenaze, ölü anlamına geldiği gibi, tabut veya teneşir anlamına da gelir. Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye muhtazar, ölen kişiye meyyit (çoğulu mevta), ölü için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara teçhiz, ölünün yıkanmasına gasil, kefenlenmesine tekfin, tabuta konulup namazın kılınacağı yere ve namazdan sonra kabristana taşınmasına teşyî ve kabre konulmasına defin denir. Ölmek üzere olan kimsenin yanında Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadeti okumaya veya definden sonra sorulması muhtemel soru ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına telkin, ölünün yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunmaya da taziye denir.

Ölen bir Müslüman'ı yıkamak, kefenlemek, Onun için Namaz Kılıp Dua etmek ve bir kabre gömmek Müslümanlar için Farz-ı Kifâye'dir.

Peygamberimiz (S.A.S.);

--

“Ölülerinizin güzel işlerini yâd edin, kötü taraflarını dile getirmeyin” (Tirmizî, Cenâiz, 34) buyurarak ölmüşlerimizi hayırla anmamızı, iyi taraflarını ön plana çıkarmamızı tavsiye etmiştir.

Ölmek üzere olan kişinin, bir güçlük yoksa kıbleye doğru ve sağ yanı üzerine yatırılması veya sırtına ve ensesinin altına yastık gibi bir şey koyup başı yükseltilerek yüzünün ve ayaklarının kıbleye gelecek duruma getirilmesi müstehap, yanında Kelime-i Tevhit getirilmesi ve zorlamadan Kelime-i Tevhit söyletilmesi Sünnet'tir. Peygamberimiz (S.A.S.);

--

“Ölmek üzere olanlara Lâ İlâhe İllallâh Cümlesi'ni Telkin edin.” (Müslim, “Cenâiz”, 1);

--

“Kimin son sözü ‘Lâ İlâhe İllallâh’ olursa, o kişi Cennet'e
girer.” (Ebu Dâvûd, Cenâiz, 16) buyurmuştur.

Ölüm hastasının yanında bulunan kimseler, ona hayır
dua etmelidir. Peygamberimiz (S.A.S.);

--

“Hasta yanına veya ölmek üzere olan kimsenin yanına
gittiğinizde Hayır Dua ediniz. Çünkü Melekler Sözleriniz'e
‘Âmin’ derler” (Müslim, “Cenâiz”, 6) Buyurmuştur.

Bir insanın öldüğünü duyan kimse,

--

Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, "Doğrusu biz Allah’a ( C . C . ) aidiz ve kuşkusuz O’na ( C . C . ) döneceğiz" derler.
Bakara : 156

“Biz Şüphesiz (her
şeyimizle) Allah’a ( C . C . ) aidiz ve Şüphesiz O'na ( C . C . ) döneceğiz” anlamındaki “innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” (Bakara, 2/156) Ayeti'ni Okur (Müslim, Cenâiz, 4).