Namaz İlmihali,.. vs.

(*yayin.diyanet.gov.tr/File/Download?path=namaz_ilmihali.pdf&id=394)

NAMAZ İLMİHALİ

(DİYANET)

  • "İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikrî-ruhî yoğunluk önemlidir."-s.206

Yedinci Bölüm

Namazda Okunacak Sûreler, Dualar ve Tesbîhât

İnsanın dünyevî ve uhrevî isteklerini Allah’a arz etmesi anlamına gelen “dua”, fıtrî bir ihtiyaçtır. “Dua”; sınırlı, sonlu ve âciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah’a yönelip O’ndan istek ve dilekte bulunması, O’nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O’nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilinci ile dua etmelidir. Bu bilinçle yapılan dua; insanın Yaratan’ına olan inancının, güveninin ve O’na teslim oluşunun bir göstergesidir. İşte bundan dolayı, Peygamberimiz (S.A.S.); -

“Dua” kavramı, ibadet anlamını içerdiği gibi “ibadet” kavramı da dua anlamını içerir. Mesela “Rabbiniz buyurdu ki: --“Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana dua (ibadet) etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min, 40/60) anlamındaki ayette geçen “ibadet” kelimesi, “dua” anlamındadır.

Sözlükte dua anlamına gelen “salât” kelimesi Kur’ân’da; “namaz” anlamına kullanıldığı gibi “dua” anlamında da kullanılmıştır. Mesela --“…Ve onlara dua et, çünkü senin duan, onlara huzur ve sükûn verir…” (Tevbe, 9/103; bk. Nûr, 24/41) anlamındaki ayette geçen “salât” kelimesi “dua” anlamındadır. Namaz ibadetinin içinde ve sonrasında birçok dua metni, tekbir, tesbih, tahmîd ve zikir cümleleri okunmaktadır. Bu bölümde namaz içinde ve sonrasında okunan sûre, dua ve zikir cümleleri ve anlamları verilecektir.

I. ABDEST DUALARI

İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualar şöyledir:

1. Eller Yıkanırken

Abdeste başlarken “Eûzü” ve “Besmele” çekilir, sonra şu dua okunur: --Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamd olsun.”

2. Ağız Yıkanırken

--Anlamı: “Ey Rabbim! Bana Peygamberinin havuzundan bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

3. Burna Su Verilirken

--Anlamı: “Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”

4. Yüz Yıkanırken

--Anlamı: “Ey Rabbim! Birtakım yüzlerin beyaz, birtakım yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlu yap.”