Namaz İlmihali,.. vs.

(*yayin.diyanet.gov.tr/File/Download?path=namaz_ilmihali.pdf&id=394)

II. NAMAZ İÇİNDE OKUNACAK DUALAR

(Diyanet-Namaz İlmihali)

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.)! Sen(C.C.) eksik sıfatlardan Pak ve Uzaksın. Seni(C.C.) daima böyle tenzih eder ve överim. Senin(C.C.) Adın Mübarek'tir. Varlığın her şeyden Üstün'dür, Şanın Yüce'dir. Sen'den(C.C.) başka ilâh yoktur.” (Ebu Dâvûd, “Salât”, 122) “Ve celle senâük” cümlesi sadece cenaze namazında okunur.

2. RÜKÛ VE SECDEDE OKUNACAK DUALAR

--

a) Anlamı: “Ulu Rabbim(C.C.), her türlü kusurdan Münezzeh'tir.”

b) Anlamı: “Ulu Rabbim(C.C.), (her çeşit kusurdan) Münezzeh'tir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 154; Tirmizî, Salât, 194.)

--

Anlamı: “Allah(C.C.), Kendisi'ne(C.C.) Hamd Eden'i İşitir; Ey Rabbimiz(C.C.)! Her Türlü Övgü Sana(C.C.) Mahsus'tur.”

4. OTURUŞLARDA OKUNACAK DUALAR

--

Anlamı: “Selam, Rahmet ve Bütün Güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan İbadet Allah’a(C.C.) Mahsus'tur. Ey Peygamber(S.A.S.)! Allah’ın(C.C.) Rahmeti Ve Bereketleri Sen'in(S.A.S.) Üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın(C.C.) Sâlih Kulları'na olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah’tan(C.C.) başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed(S.A.S.) Allah’ın(C.C.) Kulu Ve Resûlü'dür.” (Ebu Dâvûd, “Salât”, 182. I, 591)

--

Anlamı: Allah’ım(C.C.)! Muhammed’e(S.A.S.) Ve Muhammed’in(S.A.S.) Ümmeti'ne Rahmet Eyle; Şerefi'ni Yücelt. İbrahim’e(A.S.) ve İbrahim’in(A.S.)  Ümmeti'ne Rahmet Ettiğin Gibi. Şüphesiz Övülmeye Lâyık Yalnız Sensin(C.C.), Şan Ve Şeref Sahibi de Sensin(C.C.).

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.)! Muhammed’e(S.A.S.) Ve Muhammed’in(S.A.S.)  Ümmeti'ne Hayır Ve Bereket ver. İbrahim’e(A.S.) Ve İbrahim’in(A.S.) Ümmeti'ne Verdiğin Gibi. Şüphesiz Övülmeye Lâyık Yalnız Sen'sin(C.C.), Şan Ve Şeref Sahibi de Sen'sin(C.C.).” (Buhârî, “De’avât”, 32; Müslim, “Salât”, 65)

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.)! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, Ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara, 2/201) Rabbimiz(C.C.)! Beni, Anamı, Babamı Ve Bütün Mü’minler'i Hesap Günü'nde (Herkesin Sorguya Çekileceği Gün'de) Bağışla.” (İbrahim, 14/41)

( Hatırlatma: Yüce Rabbimiz'in { C . C . }, bizlere Öğrettiği, Güzel Bir Dua Olan; Aşağıdaki, İbrahim Suresi 40. Ayet'i, Yukarıdaki, İbrahim Suresi 41. Ayet'ten önce okursak, sıralamaya uymuş oluruz. )

--

Anlamı: “Ey Rabbim(C.C.)! Beni ve soyumdan gelecekleri Namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz(C.C.)! Duamı kabul et!” (İbrahim, 14/40)

--

Anlamı: “Allah’ım(C.C.)! Sen'den(C.C.) yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana(C.C.) inanırız, Sana(C.C.) tövbe ederiz. Sana(C.C.) güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Seni(C.C.) Hayır ile överiz. Sana(C.C.)  Şükrederiz. Hiçbir Nimetini inkâr etmeyiz ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana(C.C.) karşı geleni bırakırız. Allah’ım(C.C.)! Biz yalnız Sana(C.C.) Kulluk ederiz. Namazı yalnız Senin(C.C.) için kılarız, ancak Sana(C.C.) Secde ederiz. Yalnız Sana(C.C.) koşar ve Sana(C.C.) Yaklaştıracak Şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini Sevinçle yaparız. Rahmetin'in devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Senin(C.C.) azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.” (İbn Ebî Şeybe, II, 301; Abdürrazzak, III, 121)

NAMAZ İLMİHALİ

(DİYANET)

  • "İbadetlerde sayı ve süreden ziyade niyet ve fikrî-ruhî yoğunluk önemlidir."-s.206

Yedinci Bölüm

Namazda Okunacak Sûreler, Dualar ve Tesbîhât

İnsanın dünyevî ve uhrevî isteklerini Allah’a arz etmesi anlamına gelen “dua”, fıtrî bir ihtiyaçtır. “Dua”; sınırlı, sonlu ve âciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah’a yönelip O’ndan istek ve dilekte bulunması, O’nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Dua eden insan; bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde, Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin, isteklerini ancak O’nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilinci ile dua etmelidir. Bu bilinçle yapılan dua; insanın Yaratan’ına olan inancının, güveninin ve O’na teslim oluşunun bir göstergesidir. İşte bundan dolayı, Peygamberimiz (S.A.S.);
--

“Dua” kavramı, ibadet anlamını içerdiği gibi “ibadet” kavramı da dua anlamını içerir. Mesela “Rabbiniz buyurdu ki:

-"-

“Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana dua (ibadet) etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min, 40/60) anlamındaki ayette geçen “ibadet” kelimesi, “dua” anlamındadır.

Sözlükte dua anlamına gelen “salât” kelimesi Kur’ân’da; “namaz” anlamına kullanıldığı gibi “dua” anlamında da kullanılmıştır. Mesela --“…Ve onlara dua et, çünkü senin duan, onlara huzur ve sükûn verir…” (Tevbe, 9/103; bk. Nûr, 24/41) anlamındaki ayette geçen “salât” kelimesi “dua” anlamındadır. Namaz ibadetinin içinde ve sonrasında birçok dua metni, tekbir, tesbih, tahmîd ve zikir cümleleri okunmaktadır. Bu bölümde namaz içinde ve sonrasında okunan sûre, dua ve zikir cümleleri ve anlamları verilecektir.

I. ABDEST DUALARI

İslâm âlimleri tarafından tanzim edilmiş ve abdest esnasında okunması tavsiye edilen bazı dualar vardır. Bu dualar şöyledir:

1. Eller Yıkanırken

Abdeste başlarken “Eûzü” ve “Besmele” çekilir, sonra şu dua okunur: --Anlamı: “Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamd olsun.”

2. Ağız Yıkanırken

--Anlamı: “Ey Rabbim! Bana Peygamberinin havuzundan bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım.”

3. Burna Su Verilirken

--Anlamı: “Allah’ım! Beni nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum etme.”

4. Yüz Yıkanırken

--Anlamı: “Ey Rabbim! Birtakım yüzlerin beyaz, birtakım yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlu yap.”

-Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sağ yanımdan ver, arkamdan verme ve hesabımı kolay gör.”

--Anlamı: “Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma.”

--Anlamı: “Allah’ım! Beni rahmetinle kuşat, üzerime bereketlerini indir.”

--Anlamı: “Ey Rabbim! Beni, sözü dinleyip onun en güzeline tabi olanlardan kıl.”

--Anlamı: “Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esaretinden kurtar.”

--Anlamı: “Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl.”

--Anlamı: “Şahadet ederim ki Allah’tan(C.C.) başka ilâh yoktur. O(C.C.), Birdir ve O’nun(C.C.) ortağı yoktur ve şahadet ederim ki Muhammed(S.A.S.) O’nun(C.C.) Kulu ve Elçisi'dir. Allah’ım(C.C.)! Beni tövbe edenlerden ve çok temizlenenlerden eyle. Allah’ım(C.C.)! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah’ım(C.C.)! Şahadet ederim ki Sen'den(C.C.) başka hiçbir ilâh yoktur. Sen'den(C.C.) Mağfiretini isterim ve Sana(C.C.) tövbe ederim.”