Afyon

Not: Dijital ajandamızda; genel olarak öğrencilerin isimleri üzerinde fazla durmadan, davranışlarına odaklanıyoruz; çünkü benzer davranışlar başka bireylerde de gözlenebilmektedir. Destek eğitiminde ise; öğrencinin bireysel özellikleri, performansları, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireysel eğitim planı ve ilgili derslerin öğretim programları temel alınarak BEP uygulanacaktır. Öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesinde ve başarının değerlendirilmesinde öğrencinin hazırbulunuşluğu, bilişsel, sosyal ve bedensel özellikleri dikkate alınacaktır. Bu süreçte; derslerin işlenişinde ve uygulamalarda, görsel iletişim araçlarına da yer verilecek, mümkün olduğunca bilgisayar ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılacaktır. Bu şekilde işleyiş, öğretim stratejilerini zenginleştirirken aynı zamanda öğrencinin öğrenmesini de destekleyecektir. Gerektiğinde, öğrencinin yetersizlikleri ya da başarıları ile ilgili gözlem notları tutulacaktır.

Destek Eğitimi

Önerilen Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 • Doğrudan Öğretim Yöntemi
 • Etkinlik Temelli Öğretim
 • İçinden Tekrar Etme Stratejisi
 • Yanlışsız Öğretim Yöntemi
 • Paylaşımlı Kitap Okuma
 • Yazıca Zenginleştirilmiş Oyun
 • Tekerleme ile Ses Farkındalığı Öğretimi
 • Eş Zamanlı İpucu
 • Gösterip Yaptırma Yöntemi
 • Alıştırmayı Artırma
 • Soru-Cevap
 • Dil Deneyimi Yaklaşımı
 • Model Okuma - Tekrarlı Okuma
 • Model Okuma - Tekrarlı Okuma - Hata Düzeltme
 • Metin Yapısı Öğretimi
 • Kümülatif Tekrar Stratejisi
 • Görev Analizi
 • Kendini İzleme
 • Kendini İzleme-Takvim
 • Çalışması
 • Kapat-Kopyala-Karşılaştır stratejisi
 • Doğrudan Öğretimle Kural Öğretimi
 • Video Model
 • Kendini İzleme Öğretimi
 • Planlı Söyleşi

Afyon Eğitim

Yorum bulunamadı.

Yeni yorum