Z

Z-Hedefler

Zynp. Özpn.-hedefler-10-09-2021 / 09-09-2022

 • Okuma ve Yazma
 • 3.2 - İlk Okuma ve Yazma
 • 3.2.1 - Tanıtılan sesi ayırt eder
 • 3.2.2 - Tanıtılan sesi okur
 • 3.2.3 - Tanıtılan sesi diğer harfler arasından gösterir
 • 3.2.4 - Tanıtılan sesi dik temel harflerle yazar
 • 3.2.5 - Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde okur
 • 3.2.6 - Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde dik temel harflerle yazar
 • 3.2.7 - Sesi, cümle ve metin içinde okur
 • 3.2.8 - Sesi, cümle içinde dik temel harflerle yazar
 • 3.2.9 - Düzenli yazar
 • 3.2.10 - Tanıtılan sesin bulunduğu cümle ve metin hakkında sorulan sorulara cevap verir
 • ---
 • 3.3 - Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama
 • 3.3.1 - Metni doğru ve akıcı olarak sesli okur
 • 3.3.2 - Metin yapılarındaki ögeleri belirler
 • 3.3.3 - Okuma öncesi metin anlama stratejilerini uygular
 • 3.3.4 - Okuma sırası metin anlama stratejilerini uygular
 • 3.3.5 - Okuma sonrası metin anlama stratejilerini uygular
 • 3.3.6 - Okuduğunu anlamak için görselleri kullanır
 • 3.3.7 - Metnin ana fikrini ve konusunu söyler
 • 3.3.8 - Metinde yeni öğrendiği sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun olarak kullanır
 • ---
 • 3.4 - Dinlediğini Anlama
 • 3.4.1 - Dinleme kurallarına uyar
 • 3.4.2 - Betimlenen nesneyi, nesne resmini, eylem ve olay resmini gösterir
 • 3.4.3 - Günlük rutin içinde verilen yönergeleri yerine getirir
 • 3.4.4 - Dinleme ve takip becerileri gerektiren yönergeleri söylendiği sıra ile yerine getirir
 • 3.4.5 - Resimleri gösterilen çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra anlatır
 • 3.4.6 - Resimleri gösterilen çeşitli türde anlatıları dinledikten sonra ilgili sorulara cevap verir
 • 3.4.7 - Dinlediği cümle ve metinler arasındaki farkları söyler
 • 3.4.8 - Dinleme öncesi stratejileri kullanır
 • 3.4.9 - Dinleme sırası stratejileri kullanır
 • 3.4.10 - Dinleme sonrası stratejileri kullanır
 • ---
 • Matematik
 • 5.1 - Sayılar ve İşlemler (DÜZEY 1)
 • 5.1.1 - Ritmik sayar.
 • 5.1.2 - Nesneleri/nesne resimlerini sayar.
 • 5.1.3 - 100?e kadar bir sayıya karşılık gelen çokluğu tane olarak ifade eder.
 • 5.1.4 - Doğal sayıları yazar.
 • 5.1.6 - Doğal sayıları sıralar.
 • 5.1.7 - İki nesne grubunu bire bir eşleyerek grupların nesne sayıları arasında karşılaştırma yapar.
 • 5.1.8 - Doğal sayıları karşılaştırır.
 • 5.1.9 - Sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır.
 • 5.1.14 - Doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
 • 5.1.15 - Toplama işlemi gerektiren problemleri çözer.
 • 5.1.16 - Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
 • 5.1.17 - Çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer.
 • 5.1.22 - Bütün, yarım ve çeyrek modellerini ilişkilendirerek kesir gösterimini kullanır.
 • ---
 • 5.3 - Ölçme (DÜZEY 1)
 • 5.3.1 - Uzunluk ölçer
 • 5.3.4 - Para ile ilgili kavramları ayırt eder
 • 5.3.5 - Zaman ile ilgili kavramları ayırt eder 
 • 5.3.6 - Tartma ile ilgili kavramları ayırt eder
 • 5.3.7 - Sıvıları ölçer.
 • ---

Başlık: Z

ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 08.03.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=BcNfQLk3fQE ADRSNDE 6.29-DK "2. MEHMET" KELİMSNDE NOKTAYI GÖREVİYLE KULLNMADI..

Ynt: ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 08.03.2022 | Yazan: ramazan

606-DAN 706-YI ÇIKRMYA KALKTI, 100 BULDU!

Ynt: ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 15.03.2022 | Yazan: ramazan

3-ER YÜZE KADR SAYAMAYACAĞINI, 30-A KADAR BİLDĞİNİ SÖYLEDİ.

Ynt: ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 15.03.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=_UgU95wAQ0o ADRSNDE 01.55-TE, "C" ÜNSÜZÜNE "SERT" DEDİ!

Ynt: Ynt: ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 15.03.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=pDZNUIuvlUg ADRSNDE 16.05-TE "3 ÜÇ DAHA" SORSNA "DOKUZ" DEDİ, KELMDEN İŞLEMİ YANLŞ ALGILADI!

Ynt: ZYNP. ÖZPN.

Tarih: 10.05.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=3r95TYxzeGE ADRSNDE 03.13-TE "HANGİSİ TEK HECELİDİR?" SORSNA "PARK" YERİNE "OYUN" DEDİ!

Yeni yorum