N

N

NSB. NR. KVR. EĞİTİM İHTİYAÇLARI

İYİ ÇALIŞMALAR C.. HOCAM, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi TARAFINDAN N.. İÇİN İKİ PROGRAM TANIMLANMIŞ:
 
1. Program: Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
 
2. PROGRAM: Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
---
REHABİLİTASYON MERKEZİMİZ TARAFINDAN, MART VE NİSAN AYLARI İÇİN ŞİMDİLİK, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PROGRAMINDAN, ERKEN MATEMATİK VE OKUMA YAZMA MODÜLLERİ PLANLANMIŞTIR.
---
ERKEN MATEMATİK MODÜLÜ İÇİN;
ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR YANİ N..'NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ŞUNLARDIR:
( N..'NİN ÖĞRENME KAPASİTESİNİ DİKKATE ALARAK VE ONU FAZLA ZORLAMADAN BUNLARI ÖĞRETMEYE ÇALIŞMALIYIZ. )
 
Bildirim/Yönerge Detay
 
4.3 Sayılar
 
4.3.1 Ritmik sayar
 
4.3.1.1 1'den 10'a kadar ileri doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.2 10'dan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.3 1-10 arası verilen bir sayıdan başlayarak 10'a kadar ileri doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.4 1-10 arası verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar
 
4.3.2 Nesneleri/nesne resimlerini, sesleri ve hareketleri sayar
 
4.3.2.1 Yan yana sıralı olan 1-10 arası nesneyi/nesne resmini birer birer sayar
 
4.3.2.2 Karışık olarak sıralanmış 1-10 arası nesneyi/nesne resmini birer birer sayar
 
4.3.2.3 1-10 arası tekrar eden belirli bir sesin (davul sesi, zil vuruşu, alkış gibi) sayısını söyler
 
4.3.2.4 1-10 arası tekrar eden belirli bir hareketin (zıplama, adım gibi) sayısını söyler
 
4.3.3 10'a kadar bir sayıya karşılık gelen çokluğu tane olarak ifade eder
 
4.3.3.1 1-4 tane nesneyi/nesne resmini saymadan* sayısını söyler
 
4.3.3.2 Bir grup nesneyi sayarak sayısını söyler
 
4.3.3.3 Resimdeki nesneleri sayarak sayısını söyler
 
4.3.3.4 Bir grup nesne içinden istenen sayıda nesneyi sayarak ayırır
 
4.3.3.5 1-5 tane nesne/nesne resmi farklı konumlandırıldığında nesne/ nesne resmi sayısının değişmediğini söyler
 
4.3.3.6 Hiç nesne olmadığında nesne sayısının sıfır olduğunu söyler
 
4.3.4 Rakamları ayırt eder
 
4.3.4.1 Rakamları okur
 
4.3.4.2 İstenilen rakamı diğer rakamlar arasından gösterir
 
4.3.4.3 Rakamları modele bakarak yazar
 
4.3.4.4 0-9 arasında söylenen bir rakamı yazar
 
4.3.5 Sayıları sembollerle ifade eder
 
4.3.5.1 10'a kadar olan bir grup nesnenin sayısını rakamla yazar
 
4.3.5.2 1-10 arası bir sayıyı ifade etmek için o sayı kadar şekil/resim çizer
 
4.3.6 1'den 10'a kadar sayıları sıralar
 
4.3.6.1 1'den 10'a kadar sayıları sıralı bir şekilde yazar
 
4.3.6.2 1-10 arası verilen bir sayıdan sonra gelen sayıyı yazar
 
4.3.6.3 1-10 arası verilen bir sayıdan önce gelen sayıyı yazar
 
4.3.6.4 1'den 10'a kadar verilen sıralı sayılardan eksik olan sayıyı yazar
 
4.3.6.5 Karışık sırada verilen 1'den 10'a kadar olan sayıları sıralar
 
4.3.6.6 1'den 10'a kadar verilen sayı dizisinde eksik bırakılan sayıyı/ sayıları verilen sayılarla tamamlar
 
4.3.6.7 1'den 10'a kadar verilen sayı dizisinde eksik bırakılan sayıyı/sayıları yazar
 
4.3.7 İki nesne grubunu bire bir eşleyerek, grupların nesne sayıları arasında karşılaştırma yapar
 
4.3.7.1 1-10 arasında aynı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleyerek eşit olduğunu söyler
 
4.3.7.2 1-10 arasında farklı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleme yardımıyla bir nesne grubunun diğerinden daha az olduğunu söyler
 
4.3.7.3 1-10 arasında farklı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleme yardımıyla bir nesne grubunun diğerinden daha fazla olduğunu söyler
 
4.3.8 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırır
 
4.3.8.1 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak iki sayının eşit olduğunu söyler
 
4.3.8.2 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak büyük olanı söyler
 
4.3.8.3 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak küçük olanı söyler
 
4.4 Parça-Bütün İlişkisi
 
4.4.1 Parça-bütün ilişkisini kurar
 
4.4.1.1 Bütün olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.2 Yarım olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.3 Çeyrek olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.4 Bir bütünü iki eş parçaya ayırır
 
4.4.1.5 İki yarımı birleştirerek bir bütün oluşturur
 
4.4.1.6 Bir bütünün iki eş parçasından birinin yarım olduğunu söyler
 
4.4.1.7 İki yarımın bir bütün oluşturduğunu söyler
 
4.4.1.8 Bir bütünün iki yarımdan oluştuğunu söyler
 
4.4.1.9 Bir bütünü dört eş parçaya ayırır
 
4.4.1.10 4 çeyreği birleştirerek bütünü oluşturur
 
4.4.1.11 Bir bütünün 4 eş parçasından birinin çeyrek olduğunu söyler
 
4.4.1.12 Bir bütünün 4 çeyrekten oluştuğunu söyler
 
4.4.1.13 İki çeyrekten bir yarım oluşturur
 
4.4.1.14 İki çeyreğin bir yarım oluşturduğunu söyler
 
4.5 Erken Toplama ve Çıkarma
 
4.5.1 Toplamı 10'u geçmeyen sayılarla toplama işlemi yapar
 
4.5.1.1 Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler
 
4.5.1.2 Nesne eklediği grubun sayısının arttığını/çoğaldığını söyler
 
4.5.1.3 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemlerini gerçek nesnelerle modelleyerek yapar
 
4.5.1.4 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemlerini zihinden yapar
 
4.5.1.5 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemi gerektiren sözel problemleri nesnelerle/nesne resimleriyle modelleyerek çözer
 
4.5.1.6 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemi gerektiren sözel problemleri zihinden toplama yaparak çözer
 
4.5.2 Çıkarma işlemi yapar
 
4.5.2.1 En az üç farklı nesneden oluşan nesne grubundan çıkarılan bir nesnenin adını söyler
 
4.5.2.2 Aynı nesnelerin bulunduğu bir gruptan belirtilen sayı kadar nesne ayırır
 
4.5.2.3 Nesne çıkardığı grubun sayısının azaldığını/eksildiğini söyler
 
4.5.2.4 1-10 arasındaki sayılara karşılık gelen gerçek nesnelerle modelleyerek çıkarma işlemini yapar
 
4.5.2.5 1-10 arasındaki sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar
 
4.5.2.6 1-10 arasındaki sayılarla çıkarma işlemi gerektiren sözel problemleri nesnelerle/nesne resimleriyle modelleyerek çözer
 
4.5.2.7 1-10 arasındaki sayılarla çıkarma gerektiren sözel problemleri zihinden çıkarma yaparak çözer
 
4.6 Geometri
 
4.6.1 Geometrik şekilleri ayırt eder
 
4.6.1.1 Geometrik şekilleri eşler.
 
4.6.1.2 Geometrik şekiller arasından istenen geometrik şekli gösterir.
 
4.6.1.3 Gösterilen geometrik şeklin adını söyler.
 
4.7 Ölçme
 
4.7.1 Standart olmayan ölçme araçlarıyla ölçüm yapar
 
4.7.1.1 Bir uzunluğu ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.2 Bir ağırlığı ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.3 Bir sıvının miktarını ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.4 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen uzunluğu ölçer
 
4.7.1.5 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen ağırlığı ölçer
 
4.7.1.6 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen sıvı miktarını ölçer
 
4.7.1.7 Bir uzunluğu, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.8 Bir ağırlığı, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.9 Bir sıvının miktarını, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.10 Ölçüm sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır
 
4.7.2 Zamanın ölçülebilir bir nitelik olduğunu ayırt eder
 
4.7.2.1 Gün içerisinde kısa ve uzun süreli olayları söyler
 
4.7.2.2 Farklı sürelere sahip olayları/olay resimlerini gruplandırır
 
4.7.2.3 Farklı iki olayı/olay resmini kısa ya da uzun olmasına göre karşılaştırır
 
4.7.2.4 Farklı sürelere sahip olayları/olay resimlerini sıralar
 
4.7.3 Zaman bildiren kavramları konuşma içinde bağlama uygun kullanır
 
4.7.3.1 Bir günün bölümlerini ifade eden kavramları (sabah, öğle, akşam, gece, gündüz vb) konuşma içinde bağlama uygun* kullanır
 
4.7.3.2 'Dün', 'bugün' ve 'yarın' kavramlarını konuşma içinde bağlama uygun kullanır
 
4.7.3.3 Zaman bildiren ifadeleri (önce, şimdi, sonra, birazdan, vb) konuşma içinde bağlama uygun* kullanır
 
4.8 Veri
 
4.8.1 En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur
 
4.8.1.1 Sembol kullanılarak oluşturulmuş basit tabloları okur.
 
4.8.1.2 Rakam kullanılarak oluşturulmuş basit tabloları okur.
 
4.8.1.3 En çok iki veri grubuna sahip basit tablolarla ilgili sorulan sorulara cevap verir.
 
4.8.2 En çok iki veri grubuna sahip basit tablolar oluşturur
 
4.8.2.1 Resimli davranış/etkinlik tablolarını sembol kullanarak doldurur.
 
4.8.2.2 Resimli davranış/etkinlik tablolarını rakam kullanarak doldurur.
 
4.8.2.3 Oluşturduğu en çok iki veri grubuna sahip basit tablolarla ilgili sorulan sorulara cevap verir.
---
OKUMA YAZMA MODÜLÜ İÇİN;
ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR YANİ N..'NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ŞUNLARDIR:
( N..'NİN ÖĞRENME KAPASİTESİNİ DİKKATE ALARAK VE ONU FAZLA ZORLAMADAN BUNLARI ÖĞRETMEYE ÇALIŞMALIYIZ. )
 
Bildirim/Yönerge Detay
 
3.1 Erken Okuryazarlık
 
3.1.1 Sözcüklerin ses özelliklerini ayırt eder
 
3.1.1.1 Söylenen sözcük çiftlerinin aynı/farklı olduğunu söyler
 
3.1.1.2 Söylenen sözcüklerin uyaklı olup olmadığını söyler
 
3.1.1.3 Söylenen sözcükler arasından uyaklı olanları söyler
 
3.1.1.4 Söylenen bir sözcükle uyaklı bir sözcük üretir
 
3.1.2 Sözcüklerin hece özelliklerini ayırt eder
 
3.1.2.1 Söylenen sözcükleri hecelerine ayırır
 
3.1.2.2 Söylenen bir sözcüğün ilk hecesini söyler
 
3.1.2.3 Söylenen bir sözcüğün son hecesini söyler
 
3.1.3 Sözcüklerin sesbirim özelliklerini ayırt eder
 
3.1.3.1 Söylenen iki sözcüğün aynı sesle başlayıp başlamadığını söyler
 
3.1.3.2 Söylenen iki sözcüğün aynı sesle bitip bitmediğini söyler
 
3.1.3.3 Söylenen üç sözcük arasından aynı sesle başlayan sözcükleri söyler
 
3.1.3.4 Söylenen sözcükler arasından aynı sesle biten sözcükleri söyler
 
3.1.3.5 Söylenen sözcükle aynı sesle başlayan bir sözcük söyler
 
3.1.3.6 Söylenen sözcüğün ilk sesini söyler
 
3.1.3.7 Söylenen sözcükle aynı sesle biten bir sözcük söyler
 
3.1.3.8 Söylenen sözcüğün son sesini söyler
 
3.1.3.9 Söylenen bir sözcüğün ilk veya son sesini atarak geri kalanını söyler
 
3.1.3.10 Söylenen bir sözcüğün başına veya sonuna ses ekleyerek oluşturduğu yeni sözcüğü söyler
 
3.1.3.11 Söylenen sözcükteki bir sesi başka bir ses ile değiştirerek oluşturduğu yeni sözcüğü söyler
 
3.1.3.12 Seslerine ayrılarak söylenen kısa bir sözcüğüsöyler
 
3.1.3.13 Söylenen kısa bir sözcüğü seslerine ayırır
 
3.1.4 Yazının özelliklerini ayırt eder
 
3.1.4.1 Yazının soldan sağa olan yönünü gösterir
 
3.1.4.2 Yazıdaki satırların aşağıya akış yönünü gösterir
 
3.1.4.3 Yazılı olarak verilen ve 2-5 sözcük içeren bir cümledeki sözcük sayısını söyler
 
3.1.4.4 Harfleri, harf benzeri başka şekiller arasından gösterir
 
3.1.4.5 Yazılı olarak verilen ve 2-6 harf içeren bir sözcükteki harf sayısını söyler
 
3.1.4.6 Yazı içinde büyük bir harfi gösterir
 
3.1.4.7 Yazı içinde küçük bir harfi gösterir
 
3.1.4.8 Yazılı olarak verilen 2-4 cümle içeren kısa bir metnin içindeki cümle sayısını söyler
 
3.1.4.9 Yazı içinde temel noktalama işaretlerini gösterir
 
3.1.4.10 Yazılı olarak sunulan sözcükler arasından gösterilen sözcük ile aynı olan sözcüğü gösterir
 
3.1.4.11 Sözcük içinde birbirinin aynı olan harfleri gösterir
 
3.1.4.12 Söylenen sözcüğü farklı uzunluklardaki sözcüklerin yazılı hâli arasından gösterir
 
3.1.5 Harflerin isimlerini ve seslerini söyler
 
3.1.5.1 Kendisine söylenen harfi dört büyük harf arasından gösterir
 
3.1.5.2 Kendisine söylenen harfi dört küçük harf arasından gösterir
 
3.1.5.3 Kendisine gösterilen büyük harfin adını söyler
 
3.1.5.4 Kendisine gösterilen küçük harfin adını söyler
 
3.1.5.5 Kendisine söylenen sesi dört büyük harf arasından gösterir
 
3.1.5.6 Kendisine söylenen sesi dört küçük harf arasından gösterir
 
3.1.5.7 Kendisine gösterilen büyük harfin sesini söyler
 
3.1.5.8 Kendisine gösterilen küçük harfin sesini söyler
 
3.2 İlk Okuma ve Yazma
 
3.2.1 Tanıtılan sesi ayırt eder
 
3.2.1.1 Tanıtılan sesle başlayan sözcüklerin görsellerini gösterir
 
3.2.1.2 Tanıtılan sesle başlayan sözcüklerin başladığı sesi söyler
 
3.2.1.3 Tanıtılan sesle biten sözcüklerin görsellerini gösterir
 
3.2.1.4 Tanıtılan sesle biten sözcüklerin bittiği sesi söyler
 
3.2.2 Tanıtılan sesi okur
 
3.2.2.1 Tanıtılan sesin küçük harfini okur
 
3.2.2.2 Tanıtılan sesin büyük harfini okur
 
3.2.3 Tanıtılan sesi diğer harfler arasından gösterir
 
3.2.3.1 Tanıtılan sesin küçük harfini diğer sesler arasından gösterir
 
3.2.3.2 Tanıtılan sesin küçük harfini sözcükler içinde gösterir
 
3.2.3.3 Tanıtılan sesin büyük harfini diğer sesler arasından gösterir
 
3.2.3.4 Tanıtılan sesin büyük harfini sözcükler içinde gösterir
 
3.2.4 Tanıtılan sesi dik temel harflerle yazar
 
3.2.4.1 Tanıtılan sesin küçük harfini modele bakarak dik temel harfle yazar
 
3.2.4.2 Tanıtılan sesin büyük harfini modele bakarak dik temel harfle yazar
 
3.2.4.3 Tanıtılan sesi söylendiğinde yazar
 
3.2.5 Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde okur
 
3.2.5.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri okur
 
3.2.5.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri okur
 
3.2.5.3 Okuduğu sözcüklerin resimlerini gösterir
 
3.2.6 Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde dik temel harflerle yazar
 
3.2.6.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri bakarak yazar
 
3.2.6.2 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri söylendiğinde yazar
 
3.2.6.3 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri bakarak yazar
 
3.2.6.4 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri söylendiğinde yazar
 
3.2.7 Sesi, cümle ve metin içinde okur
 
3.2.7.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan cümleleri okur
 
3.2.7.2 Tanıtılan seslerden oluşturulan metinleri okur
 
3.2.8 Sesi, cümle içinde dik temel harflerle yazar
 
3.2.8.1 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri bakarak yazar
 
3.2.8.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri söylendiğinde yazar
 
3.2.9 Düzenli yazar
 
3.2.9.1 Satır takibi yaparak yazar
 
3.2.9.2 Sözcükler arasında uygun boşluk bırakarak cümle yazar
 
3.2.9.3 Harfler arasında uygun boşluk bırakarak sözcük yazar
 
3.2.9.4 Cümleler arasında uygun boşluk bırakarak metin yazar
 
3.2.10 Tanıtılan sesin bulunduğu cümle ve metin hakkında sorulan sorulara cevap verir
 
3.2.10.1 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri okuduktan sonra cümle ile ilgili basit sorulara cevap verir
 
3.2.10.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu metinleri okuduktan sonra metinle ilgili basit sorulara cevap verir
 
3.6 Dil Bilgisi
 
3.6.1 Harfleri ve harflerin ses bilgisel özelliklerini ayırt eder
 
3.6.1.1 Sözcükteki harf sayısını söyler
 
3.6.1.2 Alfabedeki harfleri sırası ile söyler
 
3.6.1.3 Verilen sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralar
 
3.6.1.4 Harflerin ünlü ve ünsüz harflerden oluştuğunu söyler
 
3.6.1.5 Ünlü harfleri söyler
 
3.6.1.6 Ünsüz harfleri söyler
 
3.6.1.7 Ünlü harfleri kalın ve ince ünlü olarak sınıflandırır
 
3.6.1.8 Kalın ünlüleri söyler
 
3.6.1.9 İnce ünlüleri söyler
 
3.6.1.10 Ünsüz harfleri sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olarak sınıflandırır
 
3.6.1.11 Sert ünsüzleri söyler
 
3.6.1.12 Yumuşak ünsüzleri söyler
 
3.6.1.13 Verilen sözcük ikililerinden doğru yazılmış sözcükleri belirler
 
3.6.2 Ünlü uyumlarını ayırt eder
 
3.6.2.1 Sözcükteki ünlü uyumu çeşitlerinin büyük ve küçük ünlü uyumu olduğunu söyler
 
3.6.2.2 Büyük ünlü uyumunun özelliklerini söyler
 
3.6.2.3 Cümle içindeki büyük ünlü uyumuna uygun sözcükleri gösterir
 
3.6.2.4 Büyük ünlü uyumuna uygun sözcüklere örnek verir
 
3.6.2.5 Küçük ünlü uyumunun özelliklerini söyler
 
3.6.2.6 Cümle içindeki küçük ünlü uyumuna uygun sözcükleri gösterir
 
3.6.2.7 Küçük ünlü uyumuna uygun sözcüklere örnek verir
 
3.6.3 Ses olaylarını ayırt eder
 
3.6.3.1 Ses olaylarını sınıflandırır
 
3.6.3.2 İstenen ses olaylarının özelliklerini söyler
 
3.6.3.3 İstenen ses olayını cümle içerisinde gösterir
 
3.6.3.4 Cümle içerisinde gösterilen ses olayını söyler
 
3.6.4 Hece özelliklerini ayırt eder
 
3.6.4.1 Verilen bir sözcüğü hecelerine ayırarak yazar
 
3.6.4.2 Verilen bir sözcükteki hece sayısını söyler
 
3.6.4.3 Bir, iki, üç, dört harfli hecelere örnekler verir
 
3.6.5 Cümledeki sözcük türlerini ayırt eder
 
3.6.5.1 İstenen sözcük türlerini tanımlar
 
3.6.5.2 İstenen sözcük türünü cümle içerisinde gösterir
 
3.6.5.3 İstenen sözcük türünü cümle içinde kullanarak yazar
 
3.6.5.4 Cümledeki boşlukları uygun sözcük türü ile doldurur
 
3.6.5.5 Sözcük türlerini sınıflar
 
3.6.6 Sözcüklerdeki ekleri ayırt eder
 
3.6.6.1 Ekleri çekim ve yapım ekleri olarak sınıflandırır
 
3.6.6.2 Çekim eklerini söyler
 
3.6.6.3 Çekim eklerinin sözcükteki işlevini söyler
 
3.6.6.4 Çekim eklerini sözcük içerisinde gösterir
 
3.6.6.5 Çekim eklerini kullanarak sözcük üretir
 
3.6.6.6 Cümledeki sözcükleri uygun çekim ekleriyle tamamlar
 
3.6.6.7 Çekim eklerini yazılı anlatımda uygun şekilde kullanır
 
3.6.6.8 Yapım eklerini söyler
 
3.6.6.9 Yapım eklerinin sözcükteki işlevini söyler
 
3.6.6.10 Yapım eklerini sözcük içerisinde gösterir
 
3.6.6.11 Yapım eklerini kullanarak sözcük üretir
 
3.6.6.12 Cümledeki sözcükleri uygun yapım ekleriyle tamamlar
 
3.6.6.13 Yapım eklerini yazılı anlatımda uygun şekilde kullanır
 
3.6.7 Sözcükleri yapısına göre ayırt eder
 
3.6.7.1 Sözcükleri yapısına göre sınıflar
 
3.6.7.2 Sözcükleri yapısına göre tanımlar
 
3.6.7.3 Verilen cümlede istenen yapıdaki sözcüğü gösterir
 
3.6.7.4 Verilen sözcüğün yapısını söyler
 
3.6.7.5 İstenen yapıya uygun sözcük örnekleri verir
 
3.6.8 Sözcükleri anlam bakımından ayırt eder
 
3.6.8.1 Sözcükleri anlam özellikleri bakımından sınıflar
 
3.6.8.2 Sözcükler arası anlam ilişkileri bakımından sözcük türlerini söyler
 
3.6.8.3 Söz öbeklerinin türlerini söyler
 
3.6.8.4 Cümle içerisinde gösterilen sözcüklerin taşıdığı anlam özelliğini söyler
 
3.6.8.5 Cümle içerisinde gösterilen sözcüklerin taşıdığı anlam ilişkileri özelliğini söyler
 
3.6.8.6 Cümle içerisinde gösterilen söz öbeğinin türünü söyler
 
3.6.8.7 İstenen anlam özelliklerini taşıyan sözcükleri cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.8 İstenen anlam ilişkilerini taşıyan sözcükleri cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.9 İstenen söz öbeklerini cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.10 Mecaz anlamda verilen sözcüğün anlamını söyler
 
3.6.8.11 Verilen söz öbeklerinin anlamını söyler
 
3.6.9 Cümlenin ögelerini ayırt eder
 
3.6.9.1 Cümlenin ögelerini temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak sınıflandırır
 
3.6.9.2 Cümlenin temel ögelerini söyler
 
3.6.9.3 Cümlenin yardımcı ögelerini söyler
 
3.6.9.4 Cümlenin temel ögelerini tanımlar
 
3.6.9.5 Cümlenin yardımcı ögelerini tanımlar
 
3.6.9.6 İstenen temel ögeyi cümle içerisinde gösterir
 
3.6.9.7 İstenen yardımcı ögeyi cümle içerisinde gösterir
 
3.6.9.8 Verilen yardımcı ögeyi kullanarak cümle kurar
 
3.6.9.9 Cümleyi ögelerine ayırır
 
3.6.10 Cümle çeşitlerini ayırt eder
 
3.6.10.1 Cümle çeşitlerini sınıflandırır
 
3.6.10.2 Yükleminin türüne göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.3 Yükleminin yerine göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.4 Anlamlarına göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.5 Yapısına göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.6 Cümle çeşitlerinin özelliklerini tanımlar
 
3.6.10.7 Verilen cümlenin yükleminin türüne göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.8 Verilen cümlenin yükleminin yerine göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.9 Verilen cümlenin anlamına göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.10 Verilen cümlenin yapısına göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.11 İstenen cümle türüne uygun cümle oluşturur
 
3.6.11 Yazılarında yazım kurallarına uyar
 
3.6.11.1 Büyük harfleri yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.2 Sayılar yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.3 Birleşik sözcükleri yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.4 Kısaltmaları yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.5 'de, ki, ne...ne' bağlaçlarını yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.6 'mi' soru edatını yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.7 İkileme ve pekiştirme sözcüklerini yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.12 Yazılarında noktalama işaretlerine uyar
 
3.6.12.1 Noktalama işaretlerini sıralar
 
3.6.12.2 Noktalama işaretlerinin işlevini söyler
 
3.6.12.3 Verilen metinde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile tamamlar
 
3.6.12.4 Metin yazarken uygun noktalama işaretlerini kullanır
---

Başlık: N

NR. ÇM.

Tarih: 13.06.2023 | Yazan: Ramazan

10:26, TRKÇDKİ HARF SAYISINI BİLEMEDİ.
"ÖĞRENCİMİZ, ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ. BU YÜZDEN; ÖĞRENCİMİZE YÖNELİK, "ANNE TEMALI" DERS İÇERİKLERİ SUNULACAK OLURSA BİRAZ DAHA HASSAS DAVRANILMASI, ÖĞRENCİMİZ İÇİN DAHA İYİ OLUR. ÖĞRENCİMİZİN, DERSLERE KARŞI İLGİ VE İSTEĞİ AZDIR, ZAYIFTIR.
OKUMA VE YAZMA:
ÖĞRENCİMİZİN SES BİLGİSİ YETERSİZDİR. ÖRNEĞİN: TÜRKÇE'DEKİ HARF SAYISINI, HARFLERİN SIRASINA UYGUN OLARAK İSİMLERİNİ BİLEMEDİ.
OKUMADA DA ZORLANIYOR, KELİME OKUMALARINI; SESLERİ AYRI AYRI DIŞINDAN SESLENDİRİP SONRA BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞARAK YAPIYOR."

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 13.06.2023 | Yazan: Ramazan

10:26, AYNI DERSTE, 55-23 İŞLMNDE, ONLAR BASMĞNDN VE 6 RAKMIYLA CEVABI YAZMYA BAŞLDI.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 20.06.2023 | Yazan: Ramazan

20HZRN23-10.29, eba.gov.tr/ebatv-yazokulu/izle/74392098306e9e41e4c0bbfc0dc5985b2b717d8eae ADRSNDE, DAKİKA 19:41-DE, HİKÂYE HARTSI OLŞTRRKN, KAHRAMANLAR KELMSİNİ BAKMADAN YAZAMADI TAHTAYA VE BAZI HARFLRİ BYK BAZLRNI KÜÇK YAZDI, YER YERİNE YRE, OLAY YERİNE OYLAY L BÜYÜK, YAZDI. BÜYK K HARFNİ KÜÇÜK K GİBİ YAZYR. 40 İLE 20 Yİ TOPLRKN, SIFIRDN SFR ÇIKTI DİYE BAŞLDI.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 11.07.2023 | Yazan: Ramazan

10.13, 100-DEN GERİYE BİRER RTMK SAYRKN, 91-DEN 89-A GEÇTİ, 80-den SONRA 69 DEDİ. İKİŞR İLRYE VE GERY RTMK SAYMDA ZORLNYR.
EBA TV-DEN DERS İZLERKEN;
SUDE MASAL OKUDU, cümlsni bakmadan YAZRKN, msA yazyrdu, bakrk düzeltti. KALAN DERS ZAMANI HESAPLAMASINDA; 24-TN 11-İ ÇIKRRKN, 24-ÜN HEMN ALTINA ÇİZGİ ÇEKTİ, SONRA 35 BULDU YANİ TOPLDI, İKİYE İKİ ONLK BOZMSZ ÇIKRMYI BİLMİYOR.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 01.08.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT: 10.41, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/4486e0fbd9ae6cd654dcf8c6b3e1bb691476d78b3c ADRSNDE, DAKİKA 3.29-DAKİ "1.Gün Pazartesi" Yİ yazarken, TAHTAYA: "1.Gü Pa -z ters- rtesi" YAZDI.
*eba.gov.tr/ebatv-yazokulu/izle/9578fe45738fefb4c4e068ec0b38dc8d1f2181e552 ADRSNDE, DAKİKA: 27.47-DE "BAĞ" YERİNE "ÜZÜM BAĞSI" DEDİ. DAKİKA: 29.37-DE YAĞ YERİNE YAG DEDİ.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 17.08.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:11.09, "Ali ile AHmet" YAZDI. *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/36662b05adc53a16d47acabfc72b4b151de93d8eae ADRSNDE DAKKA 12.45-TE, "ŞEMSİYE" DEMEKTE ZORLNDI.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 26.09.2023 | Yazan: Ramazan

*SAAT:10.47-DE, youtube.com/watch?v=EDAvADFW9iw ADRSNDE, DAKİKA: 01.19-DA, OKUMADA ZORLANIYOR, KELİME OKUMALARINI; SESLERİ AYRI AYRI DIŞINDAN SESLENDİRİP SONRA BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞARAK YAPIYOR, 28 VE 14-Ü TOPLRKN ONLR BASMĞNDN BAŞLD VE 3 YAZDI ÖNCE.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 05.12.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:10.17, ( İNTERNETTEN ) BASİT İCATLARIN YAPILDIĞI VİDEOLARI İZLEMEYİ, ÇİKOLATAYI,.. SEVİYOR. ŞIRINGA-YA ŞINGARA DEDİ, DEĞİRMEN MAKETİNİ ANLATIRKEN. HELİKOPTER-İN H-SİNİ SÖYLEYEMEDİ.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 06.02.2024 | Yazan: Ramazan

SAAT 11 CİVARI, 36 VE 47Yİ TOPLRKN ONLR BASMĞNDN BAŞLYP 7 YAZDI. GEÇEN HAFTA OCAK SONNDA ÖĞLEDN SONRAKİ TELAFİ DERSNDE UYKUSU GELMİŞTİ.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 12.03.2024 | Yazan: Ramazan

SAAT: 10.13, 3Ü TERS YAZDI, 53 YAZRKN. 47 YAZRKN 7Yİ TERS YAZDI.

Ynt: NR. ÇM.

Tarih: 09.04.2024 | Yazan: Ramazan

SAAT:09.52, 100DEN GERİYE 5ER RTMK SAYRKN 95TN SNR 85 DEDİ. 20YE KDR 2ŞER RTMK SYRKN; "2, 4, 7.."DEDİ.

NMN. ARSL.

Tarih: 28.12.2021 | Yazan: ramazan

youtube.com/watch?v=kA6OVNsEGzc ADRSNDE 6.49-DA GERİYE KALAN SAĞLM TPLRI BULMK İÇN NE YPRIZ DEYNCE "ÇARPMA" CEVBNI VRDİ! 442-DN 82 ÇKRNCA "440" BULDU!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 28.12.2021 | Yazan: ramazan

AYNI YERDE 128 İLE 163-Ü TOPDI, 281 BULDU, UYRNCA DOĞRSNU YAPTI..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.02.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=7GkPQ1ROhs8 3.03-teki "T" öncsi ve snrsı hrfi söylyemedi!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.03.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=qHNx5xDLM_c ADRSND 0.33-TE ROMEN RKMLRNDA TAKILIYOR.

Ynt: Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.03.2022 | Yazan: ramazan

AYNI ADRSTE 1.21-DE, "PRBLMDE TOPLMA YAPLMLI" YERİNE "ÇARPMA" DEDİ!

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 05.04.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=AWGkMA7_Tkk ADRSNDE 09.29-DAKİ MADENİ PARA TOPLAMA SORUSUNDA GENELLİKLE YANILDI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 28.04.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=2k-9BvOqwGc ADRESNDE 0.21DE"12-3" SORSNA 11 DEDİ.
*youtube.com/watch?v=eoVjGahVRN4 adrsnde 0.17-de 90 bölü 4 sorsnda, 11 buldu..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 10.05.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=E32on3eDF_s ADRSNDE 08.29-DAKİ "BİR YIL KAÇ HAFTA" SORSNU 7 DİYE CEVPLDI.. 14.41-DEKİ "ARALIK ÖNCESİ AY" SORSNA "OCAK" DEDİ!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 30.06.2022 | Yazan: Ramazan

*13:21 31.05.2022-"ASLAN" KELMSİ "BEŞ HECELİ" DEDİ!
*youtube.com/watch?v=3r95TYxzeGE adrsnde 06.01-deki "kelime-harf sayısı yanlştr" srsna "deniz-5" dedi..
*13:21 07.06.2022- *youtube.com/watch?v=_jHhoCJl92c 2snf mat testi adrsnde 01.37-de "24 24-e.." sorsnda "küçüktür" dedi!.. aynı yrde 02.23-te "12, 27, 16 büyktn küçğe sılmsnda ortdaki sayı" sorsna "12" dedi!.. AYNI YERDE 05.39-DA "12 İLE NEYİ TOPLRSK 25 EDER" SORSNA "14" DEDİ!.. AYNI YRDE 13.27-DE "2 LİTRE KAÇ YARIM LTRE EDER" SORSNA "2" DEDİ!..
*13:15 28.06.2022 *youtube.com/watch?v=_jHhoCJl92c adrsnde 05.45te 12 artı .. 25 srsnda 14 dedi., ayn yrde 08.55 te 12 elmann 3 kşye eşt pylşmı srsna 3 dedi.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 21.07.2022 | Yazan: Ramazan

12:57 05.07.2022-*youtube.com/watch?v=geFVpILbwJ8 adrsnde 02.01 de, 5 vagonlu 4er yolclu tren sorsna 9 yolcu dedi!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 09.08.2022 | Yazan: Ramazan

Sayılar ve İşlemler (DÜZEY 2)
Ritmik sayar
*100'den geriye doğru ikişer ritmik sayar+
*0'dan 30'a kadar ileri doğru üçer ritmik sayar+
*30'dan 1'e kadar geriye doğru üçer ritmik sayar+
*0'dan 40'a kadar ileri doğru dörder ritmik sayar-24-28-36-40 dedi..-+
*40'tan 0'a kadar geriye doğru dörder ritmik sayar+
*1-30 arası verilen bir sayıdan başlayarak ileri doğru üçer ritmik sayar+
*1-30 arası verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayar+
*1-40 arası verilen bir sayıdan başlayarak ileri doğru dörder ritmik sayar-10-14..17.., ..38-41 dedi-+
*1-40 arası verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru dörder ritmik sayar..23-19..14..,..7..2 dedi-+

Ynt: Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 09.08.2022 | Yazan: Ramazan

Bildirim-Yönerge
Sayılar ve İşlemler (DÜZEY 1)
Ritmik sayar
*0'dan 100'e kadar ileri doğru birer ritmik sayar+
*1-20 arası verilen bir sayıdan başlayarak ileri doğru birer ritmik sayar+
*0'dan 100'e kadar ileri doğru onar ritmik sayar+
*0'dan 100'e kadar ileri doğru beşer ritmik sayar+
*20'ye kadar ileri doğru ikişer ritmik sayar.-12..16 dedi..-+
*20'den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar+
*20'den başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar-6..2 dedi..-+

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 09.06.2023 | Yazan: Ramazan

03HZRN23 14.42, eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/25812890ffe55c7b44e7db810ccf9d6ef48a0d8eae ADRSNDE, DAKİKA: 14.38-DE YAZM KURLLRINDA CÜMLE İÇNDE TIRNK İŞRTNN KULLNMINDA İLK HARFN BYK OLCĞNI BİLEMDİ, "kapıyı" kelmsnde "yı, ayrı yazlmlydı." dedi, DK.: 16.18-de RAMZN BAYRM YAZRKN B-NİN BÜYK OLMS GERKTĞNİ HATRLYMDI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 24.06.2023 | Yazan: Ramazan

yandex.com.tr/video/preview/17881658509941920748 ADRSNDE, DAKİKA 01.29-DA, SAAT: 14.43-TE, 2 ARTI 0 SORSNUN CEVB, SIFR OLBİLİR DEDİ.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 22.07.2023 | Yazan: Ramazan

*15.15, 2DN BŞLYP ONAR İLERİ SAYRKN, 92 DN SNR BİN DEDİ, 902DN İLERİ ONAR GİDRKN 992DN SONRA DA BİN DEDİ. ELHAMDÜLİLLAH VE MAŞALLAH, GENELDE RİTMİK SAYMALARDA İYİ;
*6.1.1.17 0'dan 60'a kadar ileri doğru altışar ritmik sayar+
6.1.1.18 0'dan 70'e kadar ileri doğru yedişer ritmik sayar+
6.1.1.19 0'dan 80'e kadar ileri doğru sekizer ritmik sayar+
6.1.1.20 0'dan 90'a kadar ileri doğru dokuzar ritmik sayar+
6.1.1.21 100'den 1000'e kadar ileri doğru yüzer ritmik sayar+
6.1.1.22 1000'den geriye doğru yüzer ritmik sayar+
6.1.1.23 1-1000 arası verilen bir sayıdan başlayarak ileri doğru onar ritmik sayar-+

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 29.07.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:10.30, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/4117ed28a63390738406da76c7acce17ca7d378b3c ADRSNDE DAKİKA:18.53-TE, CEVAP B DEDİ, D OLCKTI, SORUYU TAM ANLYAMADI, DOĞRU CEVAPTA "ME" OLUMSUZLUK EKİ VARDI. AYNI ADRSTE, DAKİKA:19.51-DE, GERİ DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ GÖRSEL OKUMA SORUSUNU YANLŞ CEVPLADI. 3.000 sayısına, otuz bin dedi.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 05.08.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:10.10, TAHTAYA BİN YAZ DEYİNCE, 10000 YANİ ON BİN YAZDI. 10-a YÜZ EKLERSEK KAÇ OLUR, DEYNCE, İKİ YÜZ DEDİ. *yandex.com.tr/video/preview/1692207288522724269 ADRSNDE DAKİKA: 04.21-DE, 4 YÜZLK 5 ONLK KAÇ EDER, SORSNA ÖNCE 45 DEDİ, ELHAMDÜLİLLAH SONRA DÜZELTTİ VE 450 DEDİ. *yandex.com.tr/video/preview/235328616594079613 ADRSNDE, DAKİKA 05.53-TE, 256>?, 256 KÜÇÜKTÜR, HANGİ EN KÜÇK DOĞL SAYDAN SORUSUNA 250 YAZDI. AYNI ADRSTE, DAKİKA: 07.02-DE, 3. SORUDA, 362>?, 362, BÜYÜKTÜR, HANGİ EN BÜYK SAYIDAN SORUSUNA: 363 YAZDI.

Ynt: Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 05.08.2023 | Yazan: Ramazan

*6.1.1.24 1-1000 arası verilen bir sayıdan başlayarak ileri doğru yüzer ritmik sayar-+
*6.1.4 Doğal sayıları (BİN-E KADAR, KAÇ BİRLİK, ONLUK VE YÜZLÜKTEN OLUŞUR, VS.) okur ve yazar-+
*6.1.4.19 Üç basamaklı doğal sayıları okur+
*6.1.4.20 Söylenen üç basamaklı doğal sayıları rakamla yazar+
6.1.5 Doğal sayıların basamak ve basamak değerlerini yazar-+
*6.1.8 Doğal sayıları karşılaştırır-+
(6.1.8.7 1000'den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırarak büyük/ en büyük olanı söyler..VS.)
---

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 17.08.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:09.29, 12AGSTS23, 6.1.17.7 10'a kadar olan sayıları 6, 7, 8, 9 ile çarpar+
6.1.1.25 10.000'e kadar biner ritmik sayar+
6.3.4.5 Kuruş ve lirayı ilişkilendirir-+
6.3.5.8 Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler-+
6.3.6.5 Nesneleri gram/kilogram cinsinden ölçer-+

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 30.09.2023 | Yazan: Ramazan

Saat:09.33-te, youtube.com/watch?v=LU_FhrVmqLc&list=PLzh3trnu_sb_yfyM4PfJvEHrQB0GO8VyS&index=5 ADRSNDE, DAKİKA: 03.13TE, KİLOGRAM VE GRAM BÜYKLKLERNİ KARŞILAŞTIRAMADI. AYNI ADRSTE, DAKKA. 06.44TE, 300DN 150Yİ ÇIKRNCA 250 BULDU, SONRA ELHAMDÜLİLLAH DÜZELTTİ.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 14.10.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT: 10.09, *youtube.com/watch?v=n-C1XUkedT8 ADRNDE, DKKA: 14.35TE, "Fedekarlık, karalılık" YAZDI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 04.11.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:10.19, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/83326113ad9592db14420bb3191fecf97ba6417f44 ADRSNDE DAKİKA: 10.33TE TON, KİLOGRAM, GRAM, MİLİGRAM ARASINDAKİ KÜTLE ÖLÇMÜ KARŞLŞTRMSNI YANLIŞ CEVAPLADI. " a) 15000 mg, b) 63000 mg " YAZDI. AYNI YERDE, DAKİKA:12.06DA, YİNE YANLIŞ YAPTI, " C)9000 kg, d)340000 t " YAZDI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 22.11.2023 | Yazan: Ramazan

10.49 SAAT, 18KSM23, İNCE VE KALN ÜNLLRİ HATRLYMADI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 25.11.2023 | Yazan: Ramazan

SAAT:10.45, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/83326113ad9592db14420bb3191fecf97ba6417f44 ADRSNDE, DAKİKA 15.35TE 12BİN27 YAZRKN 12.27 YAZDI, SIFRSZ YANİ.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 20.12.2023 | Yazan: Ramazan

*02ARLK23, SAAT:0937, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/7162a35db39b72be84b3fad1d089f20a0233a946f4002 ADRSNDE, DAKİKA 07.45TE, ÇARPACAK MIYIZ DEDİ, ANNE YAŞINI VE ÜÇ KİŞNİN YAŞLR TOPLMNI BULRKN TOPLANANLARI, 30+10, 30+10+4 ŞEKLNDE YANLŞ OLARAK KULLANMAK İSTEDİ.
*SAAT:10.35, 09ARLK23, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/2691d1d4ef922ab364939ac0ff2bd19659c97615b4 ADRSND DAKİKA 16.47DE ANA FİKİR BULMA İLE İLGL SRYA D ŞIKKI, ANNE SEVGS DEDİ.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 24.02.2024 | Yazan: Ramazan

SAAT 09.41DE, *eba.gov.tr/trt-ebatv/izle/8702493428752ce0545ba8e9b4f34e23e6b853a7ac ADRSNDE, DAKİKA 06.41DE, 4 VE 3 BSAMKLI SAYLRLA İKİ TOPLAMA İŞLEMLİ SORDA, İKNCİ İŞLMİ ÖNGÖREMEDİ. AYNI YERDE, DAKİKA 12.03TEKİ SORUDA, 200 İLE 4Ü ÇARPRKN 4KERE2 SONCNA 6 YAZDI.

NYZ. DĞ.

Tarih: 14.09.2021 | Yazan: Ramazan

FTKPDN BKRK YAZRKN SATIR SONUNU AYNEN TAKLİT EDİYOR-HECE AYIRMAYI, KISA ÇİZGİNN GRVNİ.. BİLMİYOR, ÖR:"BİRBİ-Rİ İLE.."

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 14.09.2021 | Yazan: Ramazan

BKRK YZRKN FAZLADAN HECE EKLİYOR, KELİMEYİ VEYA HARFİ UNUTUYR..

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 21.09.2021 | Yazan: Ramazan

İKŞR SYLM DYNCE 30-a kdr sydı, ÜÇR SYMYI -BİLMYORUM,- DEDİ, DÖRDR RTMK; 40-a kdr sydı, ÇRPM TBLSNU -blmyrm,- dedi, ÜÇGNE DKDRTGN, DKDRTGNE KARE DEDİ..

Ynt: Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 21.09.2021 | Yazan: Ramazan

3-er 30-a kdr syıyor.

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 21.09.2021 | Yazan: Ramazan

"youtube.com/watch?v=n236mpr1Zl8" 2.27-DE "AÇIK HECELER" DRKN, 2. KELMYİ "HACELİ" OKUDU..

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 21.09.2021 | Yazan: Ramazan

"lik"-e "KİL" DEDİ.

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 21.09.2021 | Yazan: Ramazan

"KEL"-E "LİK" DEDİ.

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 09.11.2021 | Yazan: Ramazan

"48 yazarken 7 ile mi yazıyoruz?!.." diye sordu.(3-er rtmk syrkn 48 dn snra "50.. 51" dedi.)

Ynt: NYZ. DĞ.

Tarih: 08.03.2022 | Yazan: ramazan

100-DN 2-şer RTMİK GERİ SAYAMIYOR.

N. B.

Tarih: 02.12.2015 | Yazan: ramazan

Pazar

Ynt: N. B.

Tarih: 02.12.2015 | Yazan: ramazan

*(11 EKİM '15) ÜÇER RİTMİK SAYMADA...33-*39-DAN SONRA HATALI-40-43 SÖYLÜYOR.
*ÜÇER SAYMAYI-İLERİ-GERİ KİTAP SAYFASI YARDIMIYLA YAPIYOR.

Ynt: N. B.

Tarih: 02.12.2015 | Yazan: ramazan

*8KASIM'15-DÖRDER SAYMADA KİTAPTAN DESTEK ALIRKEN 48-DEN SONRA YANILDI-İLERİYE DOĞRU-.

Ynt: N. B.

Tarih: 02.12.2015 | Yazan: ramazan

*22 KASIM '15-YAŞ HESAPLARKEN KÜÇÜK SAYIYI (4 BASAMKL.) ÖNCE YAZIYOR.

Öğeler: 1 - 50 / 50

Yeni yorum