N

N

NSB. NR. KVR. EĞİTİM İHTİYAÇLARI

İYİ ÇALIŞMALAR C.. HOCAM, Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi TARAFINDAN N.. İÇİN İKİ PROGRAM TANIMLANMIŞ:
 
1. Program: Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
 
2. PROGRAM: Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı
---
REHABİLİTASYON MERKEZİMİZ TARAFINDAN, MART VE NİSAN AYLARI İÇİN ŞİMDİLİK, ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ PROGRAMINDAN, ERKEN MATEMATİK VE OKUMA YAZMA MODÜLLERİ PLANLANMIŞTIR.
---
ERKEN MATEMATİK MODÜLÜ İÇİN;
ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR YANİ N..'NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ŞUNLARDIR:
( N..'NİN ÖĞRENME KAPASİTESİNİ DİKKATE ALARAK VE ONU FAZLA ZORLAMADAN BUNLARI ÖĞRETMEYE ÇALIŞMALIYIZ. )
 
Bildirim/Yönerge Detay
 
4.3 Sayılar
 
4.3.1 Ritmik sayar
 
4.3.1.1 1'den 10'a kadar ileri doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.2 10'dan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.3 1-10 arası verilen bir sayıdan başlayarak 10'a kadar ileri doğru birer ritmik sayar
 
4.3.1.4 1-10 arası verilen bir sayıdan başlayarak geriye doğru birer ritmik sayar
 
4.3.2 Nesneleri/nesne resimlerini, sesleri ve hareketleri sayar
 
4.3.2.1 Yan yana sıralı olan 1-10 arası nesneyi/nesne resmini birer birer sayar
 
4.3.2.2 Karışık olarak sıralanmış 1-10 arası nesneyi/nesne resmini birer birer sayar
 
4.3.2.3 1-10 arası tekrar eden belirli bir sesin (davul sesi, zil vuruşu, alkış gibi) sayısını söyler
 
4.3.2.4 1-10 arası tekrar eden belirli bir hareketin (zıplama, adım gibi) sayısını söyler
 
4.3.3 10'a kadar bir sayıya karşılık gelen çokluğu tane olarak ifade eder
 
4.3.3.1 1-4 tane nesneyi/nesne resmini saymadan* sayısını söyler
 
4.3.3.2 Bir grup nesneyi sayarak sayısını söyler
 
4.3.3.3 Resimdeki nesneleri sayarak sayısını söyler
 
4.3.3.4 Bir grup nesne içinden istenen sayıda nesneyi sayarak ayırır
 
4.3.3.5 1-5 tane nesne/nesne resmi farklı konumlandırıldığında nesne/ nesne resmi sayısının değişmediğini söyler
 
4.3.3.6 Hiç nesne olmadığında nesne sayısının sıfır olduğunu söyler
 
4.3.4 Rakamları ayırt eder
 
4.3.4.1 Rakamları okur
 
4.3.4.2 İstenilen rakamı diğer rakamlar arasından gösterir
 
4.3.4.3 Rakamları modele bakarak yazar
 
4.3.4.4 0-9 arasında söylenen bir rakamı yazar
 
4.3.5 Sayıları sembollerle ifade eder
 
4.3.5.1 10'a kadar olan bir grup nesnenin sayısını rakamla yazar
 
4.3.5.2 1-10 arası bir sayıyı ifade etmek için o sayı kadar şekil/resim çizer
 
4.3.6 1'den 10'a kadar sayıları sıralar
 
4.3.6.1 1'den 10'a kadar sayıları sıralı bir şekilde yazar
 
4.3.6.2 1-10 arası verilen bir sayıdan sonra gelen sayıyı yazar
 
4.3.6.3 1-10 arası verilen bir sayıdan önce gelen sayıyı yazar
 
4.3.6.4 1'den 10'a kadar verilen sıralı sayılardan eksik olan sayıyı yazar
 
4.3.6.5 Karışık sırada verilen 1'den 10'a kadar olan sayıları sıralar
 
4.3.6.6 1'den 10'a kadar verilen sayı dizisinde eksik bırakılan sayıyı/ sayıları verilen sayılarla tamamlar
 
4.3.6.7 1'den 10'a kadar verilen sayı dizisinde eksik bırakılan sayıyı/sayıları yazar
 
4.3.7 İki nesne grubunu bire bir eşleyerek, grupların nesne sayıları arasında karşılaştırma yapar
 
4.3.7.1 1-10 arasında aynı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleyerek eşit olduğunu söyler
 
4.3.7.2 1-10 arasında farklı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleme yardımıyla bir nesne grubunun diğerinden daha az olduğunu söyler
 
4.3.7.3 1-10 arasında farklı sayıdaki iki nesne grubunu bire bir eşleme yardımıyla bir nesne grubunun diğerinden daha fazla olduğunu söyler
 
4.3.8 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırır
 
4.3.8.1 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak iki sayının eşit olduğunu söyler
 
4.3.8.2 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak büyük olanı söyler
 
4.3.8.3 1-10 arasındaki iki sayıyı karşılaştırarak küçük olanı söyler
 
4.4 Parça-Bütün İlişkisi
 
4.4.1 Parça-bütün ilişkisini kurar
 
4.4.1.1 Bütün olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.2 Yarım olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.3 Çeyrek olan nesneyi/resmi gösterir
 
4.4.1.4 Bir bütünü iki eş parçaya ayırır
 
4.4.1.5 İki yarımı birleştirerek bir bütün oluşturur
 
4.4.1.6 Bir bütünün iki eş parçasından birinin yarım olduğunu söyler
 
4.4.1.7 İki yarımın bir bütün oluşturduğunu söyler
 
4.4.1.8 Bir bütünün iki yarımdan oluştuğunu söyler
 
4.4.1.9 Bir bütünü dört eş parçaya ayırır
 
4.4.1.10 4 çeyreği birleştirerek bütünü oluşturur
 
4.4.1.11 Bir bütünün 4 eş parçasından birinin çeyrek olduğunu söyler
 
4.4.1.12 Bir bütünün 4 çeyrekten oluştuğunu söyler
 
4.4.1.13 İki çeyrekten bir yarım oluşturur
 
4.4.1.14 İki çeyreğin bir yarım oluşturduğunu söyler
 
4.5 Erken Toplama ve Çıkarma
 
4.5.1 Toplamı 10'u geçmeyen sayılarla toplama işlemi yapar
 
4.5.1.1 Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler
 
4.5.1.2 Nesne eklediği grubun sayısının arttığını/çoğaldığını söyler
 
4.5.1.3 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemlerini gerçek nesnelerle modelleyerek yapar
 
4.5.1.4 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemlerini zihinden yapar
 
4.5.1.5 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemi gerektiren sözel problemleri nesnelerle/nesne resimleriyle modelleyerek çözer
 
4.5.1.6 Toplamı 10'u geçmeyen toplama işlemi gerektiren sözel problemleri zihinden toplama yaparak çözer
 
4.5.2 Çıkarma işlemi yapar
 
4.5.2.1 En az üç farklı nesneden oluşan nesne grubundan çıkarılan bir nesnenin adını söyler
 
4.5.2.2 Aynı nesnelerin bulunduğu bir gruptan belirtilen sayı kadar nesne ayırır
 
4.5.2.3 Nesne çıkardığı grubun sayısının azaldığını/eksildiğini söyler
 
4.5.2.4 1-10 arasındaki sayılara karşılık gelen gerçek nesnelerle modelleyerek çıkarma işlemini yapar
 
4.5.2.5 1-10 arasındaki sayılarla zihinden çıkarma işlemi yapar
 
4.5.2.6 1-10 arasındaki sayılarla çıkarma işlemi gerektiren sözel problemleri nesnelerle/nesne resimleriyle modelleyerek çözer
 
4.5.2.7 1-10 arasındaki sayılarla çıkarma gerektiren sözel problemleri zihinden çıkarma yaparak çözer
 
4.6 Geometri
 
4.6.1 Geometrik şekilleri ayırt eder
 
4.6.1.1 Geometrik şekilleri eşler.
 
4.6.1.2 Geometrik şekiller arasından istenen geometrik şekli gösterir.
 
4.6.1.3 Gösterilen geometrik şeklin adını söyler.
 
4.7 Ölçme
 
4.7.1 Standart olmayan ölçme araçlarıyla ölçüm yapar
 
4.7.1.1 Bir uzunluğu ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.2 Bir ağırlığı ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.3 Bir sıvının miktarını ölçmek için uygun olan standart olmayan ölçme aracını seçer
 
4.7.1.4 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen uzunluğu ölçer
 
4.7.1.5 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen ağırlığı ölçer
 
4.7.1.6 Standart olmayan ölçme araçlarıyla belirtilen sıvı miktarını ölçer
 
4.7.1.7 Bir uzunluğu, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.8 Bir ağırlığı, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.9 Bir sıvının miktarını, standart olmayan birimler cinsinden tahmin eder
 
4.7.1.10 Ölçüm sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır
 
4.7.2 Zamanın ölçülebilir bir nitelik olduğunu ayırt eder
 
4.7.2.1 Gün içerisinde kısa ve uzun süreli olayları söyler
 
4.7.2.2 Farklı sürelere sahip olayları/olay resimlerini gruplandırır
 
4.7.2.3 Farklı iki olayı/olay resmini kısa ya da uzun olmasına göre karşılaştırır
 
4.7.2.4 Farklı sürelere sahip olayları/olay resimlerini sıralar
 
4.7.3 Zaman bildiren kavramları konuşma içinde bağlama uygun kullanır
 
4.7.3.1 Bir günün bölümlerini ifade eden kavramları (sabah, öğle, akşam, gece, gündüz vb) konuşma içinde bağlama uygun* kullanır
 
4.7.3.2 'Dün', 'bugün' ve 'yarın' kavramlarını konuşma içinde bağlama uygun kullanır
 
4.7.3.3 Zaman bildiren ifadeleri (önce, şimdi, sonra, birazdan, vb) konuşma içinde bağlama uygun* kullanır
 
4.8 Veri
 
4.8.1 En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur
 
4.8.1.1 Sembol kullanılarak oluşturulmuş basit tabloları okur.
 
4.8.1.2 Rakam kullanılarak oluşturulmuş basit tabloları okur.
 
4.8.1.3 En çok iki veri grubuna sahip basit tablolarla ilgili sorulan sorulara cevap verir.
 
4.8.2 En çok iki veri grubuna sahip basit tablolar oluşturur
 
4.8.2.1 Resimli davranış/etkinlik tablolarını sembol kullanarak doldurur.
 
4.8.2.2 Resimli davranış/etkinlik tablolarını rakam kullanarak doldurur.
 
4.8.2.3 Oluşturduğu en çok iki veri grubuna sahip basit tablolarla ilgili sorulan sorulara cevap verir.
---
OKUMA YAZMA MODÜLÜ İÇİN;
ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR YANİ NESİBE'NİN EĞİTİM İHTİYAÇLARI ŞUNLARDIR:
( NESİBE'NİN ÖĞRENME KAPASİTESİNİ DİKKATE ALARAK VE ONU FAZLA ZORLAMADAN BUNLARI ÖĞRETMEYE ÇALIŞMALIYIZ. )
 
Bildirim/Yönerge Detay
 
3.1 Erken Okuryazarlık
 
3.1.1 Sözcüklerin ses özelliklerini ayırt eder
 
3.1.1.1 Söylenen sözcük çiftlerinin aynı/farklı olduğunu söyler
 
3.1.1.2 Söylenen sözcüklerin uyaklı olup olmadığını söyler
 
3.1.1.3 Söylenen sözcükler arasından uyaklı olanları söyler
 
3.1.1.4 Söylenen bir sözcükle uyaklı bir sözcük üretir
 
3.1.2 Sözcüklerin hece özelliklerini ayırt eder
 
3.1.2.1 Söylenen sözcükleri hecelerine ayırır
 
3.1.2.2 Söylenen bir sözcüğün ilk hecesini söyler
 
3.1.2.3 Söylenen bir sözcüğün son hecesini söyler
 
3.1.3 Sözcüklerin sesbirim özelliklerini ayırt eder
 
3.1.3.1 Söylenen iki sözcüğün aynı sesle başlayıp başlamadığını söyler
 
3.1.3.2 Söylenen iki sözcüğün aynı sesle bitip bitmediğini söyler
 
3.1.3.3 Söylenen üç sözcük arasından aynı sesle başlayan sözcükleri söyler
 
3.1.3.4 Söylenen sözcükler arasından aynı sesle biten sözcükleri söyler
 
3.1.3.5 Söylenen sözcükle aynı sesle başlayan bir sözcük söyler
 
3.1.3.6 Söylenen sözcüğün ilk sesini söyler
 
3.1.3.7 Söylenen sözcükle aynı sesle biten bir sözcük söyler
 
3.1.3.8 Söylenen sözcüğün son sesini söyler
 
3.1.3.9 Söylenen bir sözcüğün ilk veya son sesini atarak geri kalanını söyler
 
3.1.3.10 Söylenen bir sözcüğün başına veya sonuna ses ekleyerek oluşturduğu yeni sözcüğü söyler
 
3.1.3.11 Söylenen sözcükteki bir sesi başka bir ses ile değiştirerek oluşturduğu yeni sözcüğü söyler
 
3.1.3.12 Seslerine ayrılarak söylenen kısa bir sözcüğüsöyler
 
3.1.3.13 Söylenen kısa bir sözcüğü seslerine ayırır
 
3.1.4 Yazının özelliklerini ayırt eder
 
3.1.4.1 Yazının soldan sağa olan yönünü gösterir
 
3.1.4.2 Yazıdaki satırların aşağıya akış yönünü gösterir
 
3.1.4.3 Yazılı olarak verilen ve 2-5 sözcük içeren bir cümledeki sözcük sayısını söyler
 
3.1.4.4 Harfleri, harf benzeri başka şekiller arasından gösterir
 
3.1.4.5 Yazılı olarak verilen ve 2-6 harf içeren bir sözcükteki harf sayısını söyler
 
3.1.4.6 Yazı içinde büyük bir harfi gösterir
 
3.1.4.7 Yazı içinde küçük bir harfi gösterir
 
3.1.4.8 Yazılı olarak verilen 2-4 cümle içeren kısa bir metnin içindeki cümle sayısını söyler
 
3.1.4.9 Yazı içinde temel noktalama işaretlerini gösterir
 
3.1.4.10 Yazılı olarak sunulan sözcükler arasından gösterilen sözcük ile aynı olan sözcüğü gösterir
 
3.1.4.11 Sözcük içinde birbirinin aynı olan harfleri gösterir
 
3.1.4.12 Söylenen sözcüğü farklı uzunluklardaki sözcüklerin yazılı hâli arasından gösterir
 
3.1.5 Harflerin isimlerini ve seslerini söyler
 
3.1.5.1 Kendisine söylenen harfi dört büyük harf arasından gösterir
 
3.1.5.2 Kendisine söylenen harfi dört küçük harf arasından gösterir
 
3.1.5.3 Kendisine gösterilen büyük harfin adını söyler
 
3.1.5.4 Kendisine gösterilen küçük harfin adını söyler
 
3.1.5.5 Kendisine söylenen sesi dört büyük harf arasından gösterir
 
3.1.5.6 Kendisine söylenen sesi dört küçük harf arasından gösterir
 
3.1.5.7 Kendisine gösterilen büyük harfin sesini söyler
 
3.1.5.8 Kendisine gösterilen küçük harfin sesini söyler
 
3.2 İlk Okuma ve Yazma
 
3.2.1 Tanıtılan sesi ayırt eder
 
3.2.1.1 Tanıtılan sesle başlayan sözcüklerin görsellerini gösterir
 
3.2.1.2 Tanıtılan sesle başlayan sözcüklerin başladığı sesi söyler
 
3.2.1.3 Tanıtılan sesle biten sözcüklerin görsellerini gösterir
 
3.2.1.4 Tanıtılan sesle biten sözcüklerin bittiği sesi söyler
 
3.2.2 Tanıtılan sesi okur
 
3.2.2.1 Tanıtılan sesin küçük harfini okur
 
3.2.2.2 Tanıtılan sesin büyük harfini okur
 
3.2.3 Tanıtılan sesi diğer harfler arasından gösterir
 
3.2.3.1 Tanıtılan sesin küçük harfini diğer sesler arasından gösterir
 
3.2.3.2 Tanıtılan sesin küçük harfini sözcükler içinde gösterir
 
3.2.3.3 Tanıtılan sesin büyük harfini diğer sesler arasından gösterir
 
3.2.3.4 Tanıtılan sesin büyük harfini sözcükler içinde gösterir
 
3.2.4 Tanıtılan sesi dik temel harflerle yazar
 
3.2.4.1 Tanıtılan sesin küçük harfini modele bakarak dik temel harfle yazar
 
3.2.4.2 Tanıtılan sesin büyük harfini modele bakarak dik temel harfle yazar
 
3.2.4.3 Tanıtılan sesi söylendiğinde yazar
 
3.2.5 Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde okur
 
3.2.5.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri okur
 
3.2.5.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri okur
 
3.2.5.3 Okuduğu sözcüklerin resimlerini gösterir
 
3.2.6 Tanıtılan sesi, hece ve sözcük içinde dik temel harflerle yazar
 
3.2.6.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri bakarak yazar
 
3.2.6.2 Tanıtılan seslerden oluşturulan heceleri söylendiğinde yazar
 
3.2.6.3 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri bakarak yazar
 
3.2.6.4 Tanıtılan seslerin bulunduğu hecelerden oluşan sözcükleri söylendiğinde yazar
 
3.2.7 Sesi, cümle ve metin içinde okur
 
3.2.7.1 Tanıtılan seslerden oluşturulan cümleleri okur
 
3.2.7.2 Tanıtılan seslerden oluşturulan metinleri okur
 
3.2.8 Sesi, cümle içinde dik temel harflerle yazar
 
3.2.8.1 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri bakarak yazar
 
3.2.8.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri söylendiğinde yazar
 
3.2.9 Düzenli yazar
 
3.2.9.1 Satır takibi yaparak yazar
 
3.2.9.2 Sözcükler arasında uygun boşluk bırakarak cümle yazar
 
3.2.9.3 Harfler arasında uygun boşluk bırakarak sözcük yazar
 
3.2.9.4 Cümleler arasında uygun boşluk bırakarak metin yazar
 
3.2.10 Tanıtılan sesin bulunduğu cümle ve metin hakkında sorulan sorulara cevap verir
 
3.2.10.1 Tanıtılan seslerin bulunduğu cümleleri okuduktan sonra cümle ile ilgili basit sorulara cevap verir
 
3.2.10.2 Tanıtılan seslerin bulunduğu metinleri okuduktan sonra metinle ilgili basit sorulara cevap verir
 
3.6 Dil Bilgisi
 
3.6.1 Harfleri ve harflerin ses bilgisel özelliklerini ayırt eder
 
3.6.1.1 Sözcükteki harf sayısını söyler
 
3.6.1.2 Alfabedeki harfleri sırası ile söyler
 
3.6.1.3 Verilen sözcükleri alfabetik sıraya göre sıralar
 
3.6.1.4 Harflerin ünlü ve ünsüz harflerden oluştuğunu söyler
 
3.6.1.5 Ünlü harfleri söyler
 
3.6.1.6 Ünsüz harfleri söyler
 
3.6.1.7 Ünlü harfleri kalın ve ince ünlü olarak sınıflandırır
 
3.6.1.8 Kalın ünlüleri söyler
 
3.6.1.9 İnce ünlüleri söyler
 
3.6.1.10 Ünsüz harfleri sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olarak sınıflandırır
 
3.6.1.11 Sert ünsüzleri söyler
 
3.6.1.12 Yumuşak ünsüzleri söyler
 
3.6.1.13 Verilen sözcük ikililerinden doğru yazılmış sözcükleri belirler
 
3.6.2 Ünlü uyumlarını ayırt eder
 
3.6.2.1 Sözcükteki ünlü uyumu çeşitlerinin büyük ve küçük ünlü uyumu olduğunu söyler
 
3.6.2.2 Büyük ünlü uyumunun özelliklerini söyler
 
3.6.2.3 Cümle içindeki büyük ünlü uyumuna uygun sözcükleri gösterir
 
3.6.2.4 Büyük ünlü uyumuna uygun sözcüklere örnek verir
 
3.6.2.5 Küçük ünlü uyumunun özelliklerini söyler
 
3.6.2.6 Cümle içindeki küçük ünlü uyumuna uygun sözcükleri gösterir
 
3.6.2.7 Küçük ünlü uyumuna uygun sözcüklere örnek verir
 
3.6.3 Ses olaylarını ayırt eder
 
3.6.3.1 Ses olaylarını sınıflandırır
 
3.6.3.2 İstenen ses olaylarının özelliklerini söyler
 
3.6.3.3 İstenen ses olayını cümle içerisinde gösterir
 
3.6.3.4 Cümle içerisinde gösterilen ses olayını söyler
 
3.6.4 Hece özelliklerini ayırt eder
 
3.6.4.1 Verilen bir sözcüğü hecelerine ayırarak yazar
 
3.6.4.2 Verilen bir sözcükteki hece sayısını söyler
 
3.6.4.3 Bir, iki, üç, dört harfli hecelere örnekler verir
 
3.6.5 Cümledeki sözcük türlerini ayırt eder
 
3.6.5.1 İstenen sözcük türlerini tanımlar
 
3.6.5.2 İstenen sözcük türünü cümle içerisinde gösterir
 
3.6.5.3 İstenen sözcük türünü cümle içinde kullanarak yazar
 
3.6.5.4 Cümledeki boşlukları uygun sözcük türü ile doldurur
 
3.6.5.5 Sözcük türlerini sınıflar
 
3.6.6 Sözcüklerdeki ekleri ayırt eder
 
3.6.6.1 Ekleri çekim ve yapım ekleri olarak sınıflandırır
 
3.6.6.2 Çekim eklerini söyler
 
3.6.6.3 Çekim eklerinin sözcükteki işlevini söyler
 
3.6.6.4 Çekim eklerini sözcük içerisinde gösterir
 
3.6.6.5 Çekim eklerini kullanarak sözcük üretir
 
3.6.6.6 Cümledeki sözcükleri uygun çekim ekleriyle tamamlar
 
3.6.6.7 Çekim eklerini yazılı anlatımda uygun şekilde kullanır
 
3.6.6.8 Yapım eklerini söyler
 
3.6.6.9 Yapım eklerinin sözcükteki işlevini söyler
 
3.6.6.10 Yapım eklerini sözcük içerisinde gösterir
 
3.6.6.11 Yapım eklerini kullanarak sözcük üretir
 
3.6.6.12 Cümledeki sözcükleri uygun yapım ekleriyle tamamlar
 
3.6.6.13 Yapım eklerini yazılı anlatımda uygun şekilde kullanır
 
3.6.7 Sözcükleri yapısına göre ayırt eder
 
3.6.7.1 Sözcükleri yapısına göre sınıflar
 
3.6.7.2 Sözcükleri yapısına göre tanımlar
 
3.6.7.3 Verilen cümlede istenen yapıdaki sözcüğü gösterir
 
3.6.7.4 Verilen sözcüğün yapısını söyler
 
3.6.7.5 İstenen yapıya uygun sözcük örnekleri verir
 
3.6.8 Sözcükleri anlam bakımından ayırt eder
 
3.6.8.1 Sözcükleri anlam özellikleri bakımından sınıflar
 
3.6.8.2 Sözcükler arası anlam ilişkileri bakımından sözcük türlerini söyler
 
3.6.8.3 Söz öbeklerinin türlerini söyler
 
3.6.8.4 Cümle içerisinde gösterilen sözcüklerin taşıdığı anlam özelliğini söyler
 
3.6.8.5 Cümle içerisinde gösterilen sözcüklerin taşıdığı anlam ilişkileri özelliğini söyler
 
3.6.8.6 Cümle içerisinde gösterilen söz öbeğinin türünü söyler
 
3.6.8.7 İstenen anlam özelliklerini taşıyan sözcükleri cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.8 İstenen anlam ilişkilerini taşıyan sözcükleri cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.9 İstenen söz öbeklerini cümle içerisinde gösterir
 
3.6.8.10 Mecaz anlamda verilen sözcüğün anlamını söyler
 
3.6.8.11 Verilen söz öbeklerinin anlamını söyler
 
3.6.9 Cümlenin ögelerini ayırt eder
 
3.6.9.1 Cümlenin ögelerini temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak sınıflandırır
 
3.6.9.2 Cümlenin temel ögelerini söyler
 
3.6.9.3 Cümlenin yardımcı ögelerini söyler
 
3.6.9.4 Cümlenin temel ögelerini tanımlar
 
3.6.9.5 Cümlenin yardımcı ögelerini tanımlar
 
3.6.9.6 İstenen temel ögeyi cümle içerisinde gösterir
 
3.6.9.7 İstenen yardımcı ögeyi cümle içerisinde gösterir
 
3.6.9.8 Verilen yardımcı ögeyi kullanarak cümle kurar
 
3.6.9.9 Cümleyi ögelerine ayırır
 
3.6.10 Cümle çeşitlerini ayırt eder
 
3.6.10.1 Cümle çeşitlerini sınıflandırır
 
3.6.10.2 Yükleminin türüne göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.3 Yükleminin yerine göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.4 Anlamlarına göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.5 Yapısına göre cümle çeşitlerini söyler
 
3.6.10.6 Cümle çeşitlerinin özelliklerini tanımlar
 
3.6.10.7 Verilen cümlenin yükleminin türüne göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.8 Verilen cümlenin yükleminin yerine göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.9 Verilen cümlenin anlamına göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.10 Verilen cümlenin yapısına göre cümle türünü söyler
 
3.6.10.11 İstenen cümle türüne uygun cümle oluşturur
 
3.6.11 Yazılarında yazım kurallarına uyar
 
3.6.11.1 Büyük harfleri yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.2 Sayılar yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.3 Birleşik sözcükleri yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.4 Kısaltmaları yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.5 'de, ki, ne...ne' bağlaçlarını yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.6 'mi' soru edatını yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.11.7 İkileme ve pekiştirme sözcüklerini yazım kurallarına uygun yazar
 
3.6.12 Yazılarında noktalama işaretlerine uyar
 
3.6.12.1 Noktalama işaretlerini sıralar
 
3.6.12.2 Noktalama işaretlerinin işlevini söyler
 
3.6.12.3 Verilen metinde boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile tamamlar
 
3.6.12.4 Metin yazarken uygun noktalama işaretlerini kullanır
---

Başlık: N

NMN. ARSL.

Tarih: 28.12.2021 | Yazan: ramazan

youtube.com/watch?v=kA6OVNsEGzc ADRSNDE 6.49-DA GERİYE KALAN SAĞLM TPLRI BULMK İÇN NE YPRIZ DEYNCE "ÇARPMA" CEVBNI VRDİ! 442-DN 82 ÇKRNCA "440" BULDU!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 28.12.2021 | Yazan: ramazan

AYNI YERDE 128 İLE 163-Ü TOPDI, 281 BULDU, UYRNCA DOĞRSNU YAPTI..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.02.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=7GkPQ1ROhs8 3.03-teki "T" öncsi ve snrsı hrfi söylyemedi!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.03.2022 | Yazan: ramazan

*youtube.com/watch?v=qHNx5xDLM_c ADRSND 0.33-TE ROMEN RKMLRNDA TAKILIYOR.

Ynt: Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 01.03.2022 | Yazan: ramazan

AYNI ADRSTE 1.21-DE, "PRBLMDE TOPLMA YAPLMLI" YERİNE "ÇARPMA" DEDİ!

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 05.04.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=AWGkMA7_Tkk ADRSNDE 09.29-DAKİ MADENİ PARA TOPLAMA SORUSUNDA GENELLİKLE YANILDI.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 28.04.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=2k-9BvOqwGc ADRESNDE 0.21DE"12-3" SORSNA 11 DEDİ.
*youtube.com/watch?v=eoVjGahVRN4 adrsnde 0.17-de 90 bölü 4 sorsnda, 11 buldu..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 10.05.2022 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=E32on3eDF_s ADRSNDE 08.29-DAKİ "BİR YIL KAÇ HAFTA" SORSNU 7 DİYE CEVPLDI.. 14.41-DEKİ "ARALIK ÖNCESİ AY" SORSNA "OCAK" DEDİ!..

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 30.06.2022 | Yazan: Ramazan

*13:21 31.05.2022-"ASLAN" KELMSİ "BEŞ HECELİ" DEDİ!
*youtube.com/watch?v=3r95TYxzeGE adrsnde 06.01-deki "kelime-harf sayısı yanlştr" srsna "deniz-5" dedi..
*13:21 07.06.2022- *youtube.com/watch?v=_jHhoCJl92c 2snf mat testi adrsnde 01.37-de "24 24-e.." sorsnda "küçüktür" dedi!.. aynı yrde 02.23-te "12, 27, 16 büyktn küçğe sılmsnda ortdaki sayı" sorsna "12" dedi!.. AYNI YERDE 05.39-DA "12 İLE NEYİ TOPLRSK 25 EDER" SORSNA "14" DEDİ!.. AYNI YRDE 13.27-DE "2 LİTRE KAÇ YARIM LTRE EDER" SORSNA "2" DEDİ!..
*13:15 28.06.2022 *youtube.com/watch?v=_jHhoCJl92c adrsnde 05.45te 12 artı .. 25 srsnda 14 dedi., ayn yrde 08.55 te 12 elmann 3 kşye eşt pylşmı srsna 3 dedi.

Ynt: NMN. ARSL.

Tarih: 21.07.2022 | Yazan: Ramazan

12:57 05.07.2022-*youtube.com/watch?v=geFVpILbwJ8 adrsnde 02.01 de, 5 vagonlu 4er yolclu tren sorsna 9 yolcu dedi!..

1 | 2 | 3 >>

Yeni yorum