U-Ü

U-Ü-Hedefler

Uğr. Tk.-Hedefler

abc

U-Ü-Ara Değerlendirmeler

Uğr. Tk.-Ara Değerlendirme

Öğrencimiz ... için Afyonkarahisar RAM Müdürlüğünüzce önerilen "Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı" doğrultusunda,
   "..." modülünden, "..." kazanımı çalışılmıştır.
 
   Diğer kazanımlara da çalışılmaya devam edilmektedir.
 
   Gerek pandemi sürecinden gerek de öğrencinin bireysel durumundan kaynaklı bazen devamsızlık durumları olmuştur. Bu hususlar da eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkilemiştir.
   Öğrencinin bireysel özellikleri, performansları, ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bireysel eğitim planı ve ilgili derslerin öğretim programları temel alınarak BEP uygulanmaktadır. Öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesinde ve başarının değerlendirilmesinde öğrencinin hazırbulunuşluğu, bilişsel, sosyal ve bedensel özellikleri dikkate alınmaktadır. Bu süreçte; derslerin işlenişinde ve uygulamalarda, görsel iletişim araçlarına da yer verilmekte, mümkün olduğunca bilgisayar ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanılmaktadır. Bu şekilde işleyiş, öğretim stratejilerini zenginleştirirken aynı zamanda öğrencinin öğrenmesini de desteklemektedir.
 
   Gerektiğinde, öğrencinin yetersizlikleri ya da başarıları ile ilgili gözlem notları tutulmaktadır.
   Örneğin; öğrencimiz, okurken bazen SES-HECE EKLEMELERİ-AZALTMALARI yapabiliyor veya KELİMELERİ YANLIŞ OKUYABİLİYOR, akıcı okumakta ve ünlü-ünsüz harf (tanım-seçim) ayrımında zorlanıyor.. ÖR.:"ORDAN kelimesini ORMANDAN, PERİLERİYLE sözcüğünü PERİSİYLE,.." şeklinde okuyor. ZAMAN KAVRAMINI TAM OLARAK BİLMİYOR, EKİMDN SONRAKİ AY EYLÜL DEDİ, ŞEKİLLİ SAAT SORUSUNDA DOKUZ BUÇUK DURUMUNA SEKİZ BUÇUK CEVABINI VERİYOR.
TOPLAMA-ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE, SAYI KAVRAMADA, RİTMİK SAYMALARDA YANLIŞLARI-ALGILAMA VE DİKKAT EKSİKLİKLERİ VAR, 61'den 58'İ ÇIKARIRKEN (ONLUK BOZMAK YERİNE İŞLEM SIRASINI KARIŞTIRIP) SONUCU 17; 71'den 62 çıkarınca 11; 55'TEN 38'İ ÇIKARDI, 23 BULUYOR, bazen uyarınca doğrusunu yapıyor. PROBLEMDE ÖRDEK FAZLALIĞINI ÇIKARMA YERİNE TOPLAMA YAPARAK BULURUZ, DİYOR. "ON BİN BEŞ" SAYISINI "1005" OLARAK YAZDI. İKİŞER GERİYE RİTMİK SAYARKEN 92'DEN SONRA "80", 100'DEN GERİYE ÜÇER RİTMİK SAYARKEN 39'DAN SONRA 36'YI UNUTTU-YAZMADI, 33'Ü YAZDI...vb. Etkinlik Örnekleri

Başlık: U-Ü

UĞR. TK.

Tarih: 03.07.2021 | Yazan: Ramazan

61-DN. ELLİ SEKİZ ÇIKRNC. 17 BLD.!

Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 10.07.2021 | Yazan: Ramazan

*youtube.com/watch?v=iwBtSuEJxQM
TEST ÇÖZRKN 8. SRDA EKMDN SNRKİ AY EYLÜL DEDİ!

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 10.07.2021 | Yazan: Ramazan

AYNI TESTİN 9. SRSNDA DKZ BUÇK SRSUNA SEKZ BÇĞU GSTREN C ŞIKKI DEDİ!

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 10.07.2021 | Yazan: Ramazan

AYNI TESTİN 10. SORSNDA. ÖRDEK FAZLALIĞINI TOPLAMA YAPARAK BULURUZ, DEDİ!

Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 17.07.2021 | Yazan: Ramazan

71-den 62 çıkardı 11 buldu!, uyarınca doğrusunu yaptı, okurken ekleme yapabiliyor veya bazen yanlış okuyor, akıcı okumakta ve ünlü-ünsüz harf (tanım-seçim) ayrımında bazen zorlanıyor..

Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 07.08.2021 | Yazan: Ramazan

"ON BİN BEŞ" SYSINI "1005" OLRK YAZDI!

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 07.08.2021 | Yazan: Ramazan

2-ŞR GR RTMK SYRKN 92-DN SNR "80" YZDI..!

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 07.08.2021 | Yazan: Ramazan

100-DN GR 3-ER RTMK SYRKN 39-DN SNR 36-YI UNTTU-YZMADI 33-Ü YZDI!..

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 07.08.2021 | Yazan: Ramazan

55-TN 38-İ ÇKRDI, 23! BULDU!..

Ynt: Ynt: UĞR. TK.

Tarih: 07.08.2021 | Yazan: Ramazan

OKURKEN SES-HECE EKLEMELERİ-AZALTMALARI,.. YAPABİLİYOR VEYA KELİMELERİ YANLIŞ OKUYABİLİYOR BAZEN..ÖR.:"ORDAN=ORMANDAN!, PERİLERİYLE=PERİSİYLE!.."

1 | 2 | 3 >>

Yeni yorum