U-Ü

Başlık: U-Ü

UMŞ.KSR.

Tarih: 13.11.2020 | Yazan: Ramazan

*19.06.2019
09.06.2019 / 08.06.2021
*1 Matematik
1 Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.
2 Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi
yapar.
3 Çarpım tablosunu ezbere bilir.
4 Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.
5 Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.
6 Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.
7 Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.
2 Türkçe
1 Etkili okuma kurallarını belirtir.
2 Etkili okuma kurallarına uyar.
3 Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara
cevap verir.
4 Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır.
5 Noktalama işaretlerini kullanır.
6 Yazım kurallarına uyar.

Yeni yorum