Örgütün Yönetim Modeli

26.05.2019 18:47
FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY)
Örgütün Yönetim Modeli
FETÖ/PDY terör örgütü ’lider merkezli’ bir yapıya sahiptir. 
FETÖ/PDY örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanması, pelür kağıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV) ve  kod adı kullanm gibi özellikleri ile yasadışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini kullanmaktadır. FETÖ/PDY’ de F. GÜLEN’ in verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavır kuvvetli ezilmekte, liderin ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatları, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulanmaktadır. F. GÜLEN başta olmak üzere örgüt yöneticileri, halka hitap ederken büyük bir tevazu sergilerken, örgüt içerisinde mutlak bir otorite ile hareket etmekte olup, örgüt içerisinde ödül ve ceza sistemi uygulanmaktadır.
Örgüt üyelerinin evlilikleri dahi bağlı bulundukları örgüt imamlarının izin ve talimatları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Evlilik kararı veren örgüt üyesi bu durumu kendisinden sorumlu imama iletmekte, müstakbel eşini yine örgüte bağlı olan bayanların resimlerinin bulunduğu bir katalogdan seçmektedir.
Örgüt mensuplarının iş ve özel hayatlarındaki bütün kararlarını örgütün tasarrufuna bırakmış olmalarının altında yatan sebeplerden en önemlisi, bağlı oldukları  örgüt imamlarının ve Fetullah GÜLEN’ in hata yapmayacağına inanmış olmalarıdır. Ayrıca örgüt mensuplarının tamamına belli görev ve sorumluluklar verilerek bağlılıkları perçinlenmektedir.
Dini unsurları temel alarak hareket ettiğini iddia eden FETÖ/PDY’nin, dini değerleri zamana ve şartlara göre kendi idealleri doğrultusunda yorumlaması, ülkesi ve devleti ile barışık olmak yerine devleti kendisine hasım olarak görmesi, açık ve şeffaf olmak yerine bir istihbarat örgütü gibi “kod isimler, özel haberleşme kanalları, kaynağı bilinmeyen paralar” kullanması, yönetim kadrosunun faaliyetleri yurt dışında idare etmesi ve hasımların saf dışı etmek için her türlü baskı, şantaj ve yasadışı yöntemi kullanması, çeşitli yabancı misyon temsilcileriyle mahiyeti bilinmeyen görüşmelerde bulunması, söz konusu yapının casusluk faaliyetlerini de kapsayan organize olmuş bir örgüt olduğunu ortaya koyan unsurlardır.