Örgütün Amacı

26.05.2019 18:37
FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ (FETÖ/PDY)
Örgütün Amacı
Örgüt yapılanmaya başladığı ilk andan itibaren yöneticisinin gizli ve açık etmediği bir hedeflemeyle ve kendisini konumlandırdığı Kainat İmamı-Mehdi-Mesih vs. Gibi mistik ve sadece üyeleri inandırmak ile ortaya konabilen, herhangi bir bilgi, tecrübe veya ispat gerektirmeyen pozisyonunu öncelikle vatandaşı olduğu devlet yönetiminde söz sahibi olmak, sonra o devleti ve belki de daha da ileri giderek islam toplumunu ve en sonunda da dünyayı yönetmektir.Bu amaç sadece örgüt liderinin kendisini konumlandırdığı kutsiyet ve üyelerinin bağlılığını sağlamak için bu amaca konulan "ilahi kelimetullah" ismi ile devam ettirilmiştir. 
Örgüt ve bu örgütün lideri öncelikle üyelerinin gözünde kendisinin kutsal bir şahsiyet olduğuna inandırmak üzere yola çıkmış, kendisinin bu şekilde tanımlanmasını sağladıktan sonra kutsal amaç uğruna birliktelik konusunda üyelerini ikna etmiş ve onların aşağıda anlatılacağı üzere örgüt yeterli olgunluğa ulaşana kadar kendisini gizlemesi ve takiyye yapması konusunda yoğun bir eğitim sürecinden geçirerek örgütün talimatlarını uygulayacakları güne kadar hazır halde beklemelerini sağlamıştır. 
Örgüt üyelerinin kendilerine gelecek talimatları harfiyen yerine getirmesini sağlamak üzere toplantıları ve onlarla görüşmeyi hiçbir dönem bırakmamış, sürekli örgüt üyeleri başka bir örgüt üyesi ile takip edilmiş, çoğunlukla evlilikler de bu şekilde otokontrol sağlamak için örgüt içerisinde örgüt talimatları doğrultusunda yapılmıştır. 
Örgütün harekete geçeceği güne kadar örgüt üyeleri sürekli olarak dini argümanlarla motive edilip, örgütün ve onun  liderinin yanlış yapmayacağı gibi bir inanca sahip olmaları sağlanmış ve bu sayede de örgütün alt kademedeki üyeleri örgütün kendisini deşifre ettiği zamana kadar örgütün hangi amaç ile onları konumlandırdığını bilmeden ama yine de ara ara örgütün kendilerine sağladığı menfaat ve güçten faydalanarak yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 
Örgüt devleti ele geçirme girişimine 2010 referandumu ile ilk adımını atmış ve örgüt liderinin sohbetlerinde sıklıkla dile getirdiği gibi önceliği yargının ele geçirilmesine vermiştir. 
Kuruluş yıllarında itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek “Himmet” adı altında topladığı finans ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideoloji çevresinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.