2-) Milli İstihbarat Teşkilatının İnsani Yardım Tırlarının Aranması;

26.05.2019 19:19
2-) Milli İstihbarat Teşkilatının İnsani Yardım Tırlarının Aranması; Suriye'ye insani yardım götüren tırlar Adana ve Hatay illerinde askeri personel tarafından durdurulup aranmıştır. Bundan amaç tırlarda silah taşındığı izlenimi vererek Suriye iç savaşına taraf durumuna sokulan Başbakanın Hükümetinin devrilmesi ve suçlanmasıdır. Cemaatin istediği gibi kadrolaşamadığı ve müsteşarlığına örgütten birini getirmeye muvaffak olamadığı Milli İstihbarat Müsteşarlığını defaten hedef almıştır. İlk önce örgütün emniyet kadroları, Belçika’dan temin ettikleri Oslo Görüşmelerini sızdırıp kurumu yıpratamaya çalışmıştır. Bu görüşmeler ve İmralı görüşmeleri bahane edilerek hükümetin çözüm süreci sabote edilmeye çalışılmış, sözde soruşturma konusu haline getirilerek müsteşar ifadeye çağrılmıştır. FETÖ, bununla yetinmeyerek Kilis İHH Vakfının bürosunda MİT’e ait silah bulma ümidiyle arama gerçekleştirmiştir.Yine MİT’i yıpratmak ve suçlamak için Kurum içinde yuvalanan örgüt üyeleri onca istihbari bilgiye rağmen bilinçli olarak tedbir almayarak Reyhanlı’da 11.02.2013 ve 11.05.2013 günü Suriye İstihbaratıyla çalışan kişilerin bombalı saldırısını önlememiştir.Örgüt, bu saldırıları önlemeyerek MİT’in suçlanması yönünde kamuoyu algısı oluşturulmasını hedeflemektedir.Oysa MİT görevini yapmış ve Hatay Emniyeti ve Adana TMK Savcısına defaten bilgi aktarmış adli bir operasyon yapılmasını istemiştir. Örgütün emniyet ve adliye kadroları yeterli delil olmadığı gerekçesiyle tedbir almayarak cebren patlamaların gerçekleşmesini beklemişlerdir. Bu patlamalar sonrasında birçok kişinin ölümüne ihmalle yol açmışlardır. FETÖ, bunlarla da yetinmeyerek MİT’in organize ettiği insani yardım tırlarını silahlı jandarmayı kullanarak cebren engellemiş ve deşifre etmiştir. FETÖ’nün amacı MİT’i güçsüz ve iş yapamayan bir kurum olarak göstermek ve siyaseten bundan fayda sağlamaktır. Dış ülkeler lehine Türkiye Devleti aleyhine örgüt casus gibi çalışmıştır. Bütün bu faaliyetler ayrıca cebir ve şiddet unsuru taşımaktadır ve örgütün kadroları eliyle gerçekleştirildiği görülmektedir.
 Yukarıda açıklandığı üzere FETÖ/PDY Terör Örgütü 15 Temmuz girişimi öncesinde terditli şekilde ve kendi stratejisine uygun olarak öncelikle en az güç, en az risk, en az sempatizan ve militan kaybıyla mümkün olduğunca Devletin bizatihi asli kurumlarını kullanmak suretiyle ve yapılan harekete bütünüyle sahte bir yasal çerçeve çizerek ve kamu oyuna tamamen bu yasal çerçevede gerçekleştirilen bir hukuki işlem yapıyor süsü ve izlenimi verilerek hareket etmek suretiyle ilk andan itibaren Devletin ele geçirilmesi yönünde kesintisiz, tereddütsüz ve yoğun bir kasıt altında devam edegelen terör eylemlerini icra ettiği anlaşılmaktadır.