Türk Dil Kurumu- TDK

Tarih: 02.09.2020 | Yazan: Ramazan

KISALTMALAR DİZİNİ;
*tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/01/K%C4%B1saltmalar_Dizini.pdf

*YAZIM KURALLARI;
*tdk.gov.tr/category/icerik/yazim-kurallari/

Yeni yorum