HSN. ECV. TP.

Tarih: 26.08.2020 | Yazan: Ramazan

DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM PLANI
Bep Hazırlama Tarihi : 23.01.2020
Eğitime Başlama / Bitiş Tarihi : 25.10.2019 / 24.10.2020

1 Matematik
1 Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.
2 Nesneleri uzunluklarına göre sıralar.
3 Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar.
4 Birer ritmik sayar.
5 Beşer ritmik sayar.
6 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar.
7 Rakamları yazar.
2 Türkçe
1 Yazı araç-gereçlerini kullanır.
2 Temel çizgiler çizer.
3 Sesleri ayırt eder.

Yeni yorum